Öppna fliken Kamerainfo om du vill läsa information om kamerans namn och modell, serienumret och firmwareversionen.

Administratörer kan be om den här informationen när de ska felsöka problem.

1

Öppna skrivbordsappen Cisco Accessory Hub.

2

Klicka på kameran på fliken Tillbehör .

3

Gå till fliken Kamerainfo för att visa informationen.