Pristupite kartici info kamere kako biste pročitali informacije o vašem kameri, uključujući verziju firmware-a, serijski broj i USB kablove.

Administratori mogu tražiti te informacije kada otklanjaju poteškoće s problemom.

1

Otvorite aplikaciju Cisco Desk Camera.

2

Idite na karticu info kamere za pregled informacija.