Použití Pomocníka Webexu ve schůzkách a událostech webexu

Použití Pomocníka Webexu ve schůzkách a událostech webexu

Webex Assistant for Meetings je inteligentní interaktivní virtuální asistent schůzek, díky kterému jsou schůzky prohledávatelné, akceschůdné a produktivnější. Pomocníka Webex můžete požádat, aby sledoval položky akcí, vzal na vědomí důležitá rozhodnutí a zvýraznil klíčové okamžiky během schůzky nebo události.

30. čvc 2021
Zapnutí nebo vypnutí Pomocníka Cisco Webex během schůzky nebo události Webexu

Webex Assistant pro webexové schůzky je inteligentní interaktivní virtuální asistent, díky kterému jsou schůzky a webináře prohledávatelné, akceschůdné a produktivnější. Když je asistent Webex zapnutý, hostitel a účastníci mohou zachytit zvýraznění, jako jsou položky akcí, jedním kliknutím nebo hlasovým příkazem a zobrazit titulky, aby nikdo nezmešká ani slovo z toho, co bylo řečeno. Zaznamenej schůzku nebo webinář a získej přepis po schůzce.

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách cisco webex.

Počínaje aktualizací 41.6 podporuje webový režim Webex Events (nový) webový režim Asistent webexu pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

Kromě schůzek Webex a událostí Webex (nové) je asistent Webex s aktualizací 41.7 k dispozici také pro aplikaci Webex. Schůzky zahájené nebo připojené zprostoru nepodporují Pomocníka Webex.

Tato funkce vyžaduje video platformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z video systémů. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Pokud je na webu Webex povolen Pomocník Webex, mohou hostitelé schůzek během schůzky pomocníka Webex zapnout nebo vypnout. Chcete-li pomocníka Webex automaticky zapnout při každém zahájení schůzky, zaškrtněte v předvolbách Plánování možnost Pomocník Webex.

Je-li povolen Webex Assistant, zobrazí se v levém dolním stránkách obrazovky hostitele. Pomocník Webex nelze skrýt.

Asistent Webexu se zobrazuje vlevo dolů

Když hostitel zapne Asistent Webex, provede zvukové oznámení, Asistent Webex je povolen pro ukládání zvukových světel.

Každý účastník je upozorněn, že pomocník Webex je na schůzce, když se připojí. Uvidí Asistenta Webexu v levém dolním levici obrazovky nebo uslyší oznámení, Webex Assistant je povolen pro ukládání zvukových světel nebo obojího.

1

Chcete-li zapnout Pomocníka Webex, najeďte myší na Pomocníka Webex Služba Webex Assistant a vyberte Zapnout Pomocníka Webex.

Zapněte službu Webex Assistant
2

Pokud chcete Pomocníka Webex vypnout, najeďte myší na Pomocníka Webex Služba Webex Assistant a vyberte Vypnout Pomocníka Webex.

Vypněte službu Webex Assistant
3

Při sdílení obsahu najeďte myší na Pomocníka Webex na plovoucím panelu v horní části obrazovky a vyberte Zapnout Pomocníka Webex.

Plovoucí lišta s zapnutím Pomocníka Webex

Chcete-li pomocníka Webex vypnout, vyberte vypnout Pomocníka Webex.

Plovoucí lišta s vypnutím Pomocníka Webex

Je-li asistent Webex povolen, zobrazí se v pravém horním rohu obrazovky hostitele. Pomocník Webex nelze skrýt.

Když hostitel zapne Asistent Webex, provede zvukové oznámení, Webex Assistant je povolen pro ukládání zvukových světel.

Chcete-ě-aposnout Pomocníka Webex, klepněte na Pomocníka Webex a potom klepněte na Zapnout Pomocníka Webex.

Zapněte službu Webex Assistant

Pokud chcete Pomocníka Webex vypnout, klepněte na Pomocníka Webex a potom klepněte na Vypnout Pomocníka Webex.

Zakázat Pomocníka Webex
8. zář 2021
Zobrazení nebo skrytí uzavřených titulků během schůzky nebo události webexu

Během schůzky nebo webináře můžete zobrazovat automatické titulky zavřené a nikdy nezmeškáte slovo, které je řečeno. Se zapnutými automatickými uzavřenými titulky se schůzky a webináře stávají ještě přístupnějšími pro neslyšící a sluchově sluchově přístupné. Zatímco lidé mluví, jejich mikrofony zachytí vše, co řeknou, a automaticky se přidávají jako titulky nad ovládacími prvky schůzky a událostí.

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách Webex.

Počínaje aktualizací 41.6 podporuje webový režim Webex Events (nový) webový režim Asistent webexu pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

Kromě schůzek Webex a událostí Webex (nové) je asistent Webex s aktualizací 41.7 k dispozici také pro aplikaci Webex. Schůzky zahájené nebo připojené zprostoru nepodporují Pomocníka Webex.

Pokud jsou použita urážlivá slova, hvězdičky nahradí některá písmena v urážlivém slově v uzavřeném titulku.

Vytvořili jsme vlastní filtr vulgárních výrazů generovaný běžnými urážlivými slovy a frázemi. Budeme pokračovat v přidávání slov a frází, jakmile nám budou identifikovány.

Titulek se zobrazí nad ovládacími prvky schůzky

Pokud nikdo nemluví, poslední titulek zmizí po 4 sekundách.

1

Pokud chcete zobrazit titulky, vyberte Asistent Webex a pak klikněte na Zobrazit zavřené titulky v levém dolním levici obrazovky.

2

Pokud chcete titulky skrýt, vyberte Skrýt zavřené titulky v levém dolním rohu obrazovky nebo ✕ v titulkách.

Co dělat dál

Pokud nemluvíte anglicky nebo máte potíže s porozuměním mluvčímu, webexové schůzky mohou přeložit angličtinu do více než 100 dalších jazyků v uzavřených titulkách. Další informace naleznete v tématu zapnutí překladu v reálném čase.

Pokud nikdo nemluví, poslední titulek zmizí po 4 sekundách.

1

Chcete-ě zobrazit titulky, klepněte na Pomocník Webex a potom přepněte na Zavřené titulky.

2

Pokud chcete titulky skrýt, klepněte na Pomocník Webex a pak znovu vypněte Zavřené titulky.

Co dělat dál

Pokud nemluvíte anglicky nebo máte potíže s porozuměním mluvčímu, webexové schůzky mohou přeložit angličtinu do více než 100 dalších jazyků v uzavřených titulkách. Další informace naleznete v tématu zapnutí překladu v reálném čase.

27. čvc 2021
Zobrazení nebo skrytí panelu Titulky a zvýraznění během schůzky nebo události webexu

Pokud je během schůzky nebo webináře zapnutý Asistent webexu pro schůzky, můžete zobrazit běžící přepis schůzky nebo webináře a zachytit zvýraznění schůzky v panelu Titulky a světla na pravé straně obrazovky. Vždy budete přesně vědět, kdo co řekl, protože každý titulek obsahuje jméno reproduktoru nebo název místnosti nebo stolního zařízení, ze kterého se reproduktor připojil.

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách cisco webex.

Počínaje aktualizací 41.6 podporuje webový režim Webex Events (nový) webový režim Asistent webexu pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

Kromě schůzek Webex a událostí Webex (nové) je asistent Webex s aktualizací 41.7 k dispozici také pro aplikaci Webex. Schůzky zahájené nebo připojené zprostoru nepodporují Pomocníka Webex.

Tato funkce vyžaduje video platformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z video systémů. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Pokud je na webu Webex povolen Pomocník Webex, mohou hostitelé schůzek během schůzky pomocníka Webex zapnout nebo vypnout. Chcete-li pomocníka Webex automaticky zapnout při každém zahájení schůzky, zaškrtněte v předvolbách Plánování možnost Pomocník Webex.

Vpravo se objeví panel Zvýraznění titulků

Pokud jsou použita urážlivá slova, hvězdičky nahradí některá písmena v urážlivém slově v titulku.

1

Panel můžete zobrazit nebo skrýt následujícími způsoby:

 • Najeďte myší na Pomocníka Webexu a vyberte Zobrazit titulky a světla, abyste zobrazili panel.
  Zobrazit titulky a hlavní body

  Najeďte myší na Pomocníka Webexu a vyberte Skrýt titulky a světla, abyste panel skryli.

  Skrýt titulky a hlavní body

  Panel můžete ✕ vpanelu Titulky a světla.

 • Přejděte na Další Další možnosti volby > Titulky a Světla, abyste panel ukázali nebo skryli.

  Světla jsou zachycena i v případě, že je panel Titulky a světla skrytý.

2

Když sdílíte obsah, najeďte myší na Asistenta Webexu na plovoucím panelu v horní části obrazovky a vyberte Zobrazit titulky a světla, abyste zobrazili panel.

Plovoucí lišta s titulky a zvýrazněními zobrazení

Vyberte Skrýt titulky a světla, chcete-li panel skrýt.

Plovoucí lišta se skrytím titulků a světel

Světla jsou zachycena i v případě, že je stránka Titulky a světla skrytá.

Pokud jsou použita urážlivá slova, hvězdičky nahradí některá písmena v urážlivém slově v titulku.

1

Na stránku Titulky a zvýraznění můžete přistupovat několika způsoby:

 • Pokud jste hostitel, klepněte po povolení Asistenta Webexu na Pomocníka Webex a potom klepněte na Zobrazit titulky a zvýraznění.

  Zobrazit hlavní body

 • Klepněte na Další možnosti a potom naDalší možnostiTitulky a světla.

  Titulky a hlavní body

2

Klepnutím na Titulky nebo Světla přepínejte mezi kartami.

Karta Titulky

Karta Zvýraznění

27. čvc 2021
Získání přepisu po schůzce záznamem schůzky nebo události Webex

Pokud jste hostitelem, můžete získat přepis schůzky nebo webinář, pokud schůzku zaznamenáte do cloudu. Přepis bude k dispozici na vašem webu Webex po schůzce nebo webináři. Můžete přehrávat zvukové klipy přepisu, stahovat jej, upravovat a sdílet s ostatními.

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách Webex.

Počínaje aktualizací 41.6 je k dispozici také v režimu webináře Webex Events (nový) pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

Kromě schůzek Webex a událostí Webex (nové) je asistent Webex s aktualizací 41.7 k dispozici také pro aplikaci Webex. Schůzky zahájené nebo připojené zprostoru nepodporují Pomocníka Webex.

Zaznamenej schůzku nebo webinář a získej přepis po schůzce.

30. čvc 2021
Vytvoření nebo odstranění zvýraznění schůzky během schůzky nebo události webexu

Hostitelé a účastníci schůzky a webináře mohou během schůzky nebo webináře zachytit klíčové body jako hlavní body pomocí Pomocníka Webexu pro schůzky. Zvýraznění jsou krátké poznámky, které lze sdílet a sledovat později. Po konci schůzky nebo webináře jsou hlavní body zaslány hostiteli e-mailem a jsou jim k dispozici na jejich webu Webex. Hostitelé mohou sdílet hlavní body s kýmkoliv, kdo má účet na svém webu Webex, a odeslat vybrané zvýraznění e-mailem ostatním.

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách cisco webex.

Počínaje aktualizací 41.6 podporuje webový režim Webex Events (nový) webový režim Asistent webexu pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

V aktualizaci 41.7 je Asistent Webex podporován při schůzkách, které jsou spuštěny nebo připojeny z aplikace Webex, které nejsou plnohodnotné schůzky. Schůzky zahájené nebo připojené z prostoru nepodporují Pomocníka Webex.

Tato funkce vyžaduje video platformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z video systémů. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Pokud je na webu Webex povolen Pomocník Webex, mohou hostitelé schůzek během schůzky pomocníka Webex zapnout nebo vypnout. Chcete-li pomocníka Webex automaticky zapnout při každém zahájení schůzky, zaškrtněte v předvolbách Plánování možnost Pomocník Webex.

Na kartě Zvýraznění se zobrazí zvýraznění schůzky
Když vytvoříte zvýraznění, text se na kartě Titulky zvýrazní modře a objeví se na kartě Zvýraznění v panelu Titulky a světla. Zvýraznění jsou označena časovým razítkem a označena podle toho, jaký typ zvýraznění byl vytvořen. Popisky zahrnují položku akce, agendu, rozhodnutí, poznámku, parkoviště, připomenutí a souhrn.

1

Vytvořte zvýraznění jedním z následujících akcí:

 • V panelu Titulky a světla najeďte myší na titulek, který chcete uložit jako zvýraznění schůzky, a vyberte Zvýraznit.

  Pokud chcete zvýraznit pouze část titulku, vyberte tento text a vyberte Zvýraznit. Pokud něco omylem zvýrazníte, najeďte na něj a vyberte Unhighlight.

 • K vytvoření zvýraznění použijte hlasový příkaz.
 • Mluvte přirozeně a Asistent Webexu bude během schůzky naslouchat aktivační události klíčových slov a zachytit okamžiky. Seznam aktivačních událostí klíčových slov najdete v tématu Použití hlasových příkazů ve schůzce nebo události webexu.
2

Odstraňte zvýraznění výběrem karty Světla v panelu Titulky a světla a výběrem zvýraznění Odstranit vedle zvýraznění, které chcete odstranit.

Když vytvoříte zvýraznění, text se na kartě Titulky zvýrazní modře a zobrazí se na kartě Zvýraznění na stránce Titulky a zvýraznění. Světla jsou označena a označena podle typu vytvořeného zvýraznění. Popisky zahrnují položku akce, agendu, rozhodnutí, poznámku, parkoviště, připomenutí a souhrn.

1

Vytvořte zvýraznění jedním z následujících akcí:

 • Klepněte na Další > Titulky a světla ,přejděte na kartu Titulky a klepněte a podržte titulek, který chcete uložit jako zvýraznění schůzky. Klepněte na Zvýraznit.

  Karta Titulky

 • K vytvoření zvýraznění použijte hlasový příkaz.
 • Mluvte přirozeně a Asistent Webexu bude během schůzky naslouchat aktivační události klíčových slov a zachytit okamžiky. Seznam aktivačních událostí klíčových slov najdete v tématu Použití hlasových příkazů ve schůzce nebo události webexu.
2

Odstraňte zvýraznění jedním z následujících postupů:

 • Klepněte na > Titulky a světla ,přejděte na kartu Titulky a klepněte na zvýraznění, které chcete odstranit. Klepněte na Odebrat ze světel.

  Karta Titulky

 • Klepněte na > Titulky a zvýraznění, přejděte na kartu Zvýraznění, potáhněte doleva po zvýraznění, které chcete odstranit, a klepněte na OdstranitOdstranit.

  Karta Zvýraznění

27. čvc 2021
Použití hlasových příkazů a klíčových slov Asistenta Cisco Webex během schůzky nebo události webexu

Kdykoli během schůzky nebo webináře můžete zapnout Pomocníka Webex a povolit tak funkce pořizování poznámek AI. Automatické pořizování poznámek znamená, že jsou zachyceny zvýraznění schůzky a webináře, takže můžete strávit méně času správou schůzky nebo webináře a více času se soustředit na výsledky. Vrcholy jsou nejdůležitější body nebo důležité okamžiky setkání a webináře. Interaktivní hlasové příkazy a fráze klíčových slov automaticky zachycují důležité okamžiky, díky děláte schůzky a webináře akceschůdnějšími.

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách Webex.

Počínaje aktualizací 41.6 je Asistent Webex k dispozici také v režimu webináře Webex Events (nový) pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1 000 uživatelů.

Kromě schůzek Webex a událostí Webex (nové) je asistent Webex s aktualizací 41.7 k dispozici také pro aplikaci Webex. Schůzky zahájené nebo připojené zprostoru nepodporují Pomocníka Webex.

Hlasové příkazy

Jednoduše požádejte Asistenta Webexu, aby dělal věci, jako je vytváření položek akcí, pořizování poznámek a dokonce i nastavení budoucích schůzek nebo webináře pouze hlasem. K vytvoření zvýraznění použijte frázi probuzení "OK Webex" následovanou příkazem.

Frázi probuzení nelze přizpůsobit.

Svazek Pomocníka Webex ovládáte.

Pokud používáte také Pomocníka Webex pro pokoje, viz Použití Pomocníka Webexu při schůzce a na zařízení webexové místnosti.

Hlasový příkaz

Příklad hlasového příkazu

Příklad zvýraznění na kartě Zvýraznění

OK Webexi, vytvoř položku akce...

OK Webex, vytvořte položku akce pro kontrolu prezentace.

Úkol

OK Webexi, vytvořte agendu...

Ok Webexi, vytvořte program pro tuto schůzku, abyste zkontrolovali naše vydání na trh.

Agenda

OK Webexi, vytvořte rozhodnutí...

Ok Webexi, vytvořte rozhodnutí pokračovat s nejnovějším návrhem.

Úkol

OK Webexi, vytvořte poznámku...

OK Webexi, vytvoř poznámku, že jsme aktualizovali návrh.

Poznámka

OK Webexi, vytvořte shrnutí...

Ok Webexi, stručně řečeno, pokračujeme v pátečním plánu vydání.

Shrnutí

OK Webexi, vytvořte úkol...

OK Webex, vytvořte úkol pro kontrolu seznamu kandidátů.

Úkol

OK Webex, ... zvýraznit, že

Ok Webexi, moderátor konference to na poslední chvíli zrušil, zvýrazněte to.

Poznámka

Ok Webexi, naplánujte následnou schůzku...

Ok Webexi, naplánuj si následnou schůzku na pondělí v 15:00.M.

Úkol

Webex Assistant naplánuje schůzku Webexu s aktuálními účastníky v určený čas a datum.

Klíčová slova

Použití libovolné z následujících frází klíčových slov automaticky spustí důležité okamžiky v konverzaci. Mluvte přirozeně a Asistent Webexu zachycuje důležité okamžiky a zahrne je do poznámek po schůzce.

Fráze klíčových slov nelze v současné době přizpůsobit.

Během schůzky tyto okamžiky používají popisky Akce , Rozhodnutí a Poznámky, ale tyto popisky lze po schůzce na webu Webex změnit.

Skupina klíčových slov

Fráze klíčových slov

Úkol

 • Položky akce

 • Můžeš to naplánovat?

 • Sledujte

 • Sledujte

 • Další krok (další kroky)

 • Naplánujte si prosím

 • Musíme si to naplánovat.

 • Měli bychom si to naplánovat.

Rozhodnutí

 • Rozhodnutí je

 • Souhlasíme

Poznámka

 • Zajmou tento bod

 • Poznamenejte si

Sesílte se s Asistentem Webexu

Hlasový příkaz

Ok Webexi, jsi tam?

Ok Webexi, řekni mi vtip.

Ok Webexi, co můžeš dělat?

Ok Webexi, jak se jmenuješ?

OK Webex, ahoj.

Ok Webexi, co máš za lubem?

Ok Webexi, kdo tě donutil?

Ok Webexi, jakými jazyky mluvíš?

30. čvc 2021
Změna formátu titulků ve schůzce nebo události webexu

Velikost písma a barvu pozadí titulků můžete změnit, aby byly čitelné. Pokud titulky zakrývá obsah, který se sdílí, můžete panel titulků přesunout z cesty.

Změna formátu titulků

Než začnete

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách Webex.

Počínaje aktualizací 41.6 je k dispozici také v režimu webináře Webex Events (nový) pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

Kromě schůzek Webex a událostí Webex (nové) je asistent Webex s aktualizací 41.7 k dispozici také pro aplikaci Webex. Schůzky zahájené nebo připojené zprostoru nepodporují Pomocníka Webex.

1

V panelu titulků vyberte Další možnosti.

2

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Vyberte Velikost písma a přetažením jezdce zvětšte nebo zmenšte písmo.
 • Vyberte Použít světlé pozadí nebo Použít tmavé pozadí .
3

Přetažením panelu titulků jej přesuňte.

Chcete-li panel titulků přesunout zpět do výchozí polohy, vyberte v panelu titulků další možnosti a vyberte Zpět na výchozí pozici.

27. čvc 2021
Použití Pomocníka Webex ve schůzce, události nebo na zařízení webové místnosti

Pokud je asistent Webex povolen na schůzce Webexu a na zařízení místnosti Webex, Webex Assistant reaguje na hlasové příkazy relevantní pro jeho roli a funkce.

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách Webex.

Počínaje aktualizací 41.6 je k dispozici také v režimu webináře Webex Events (nový) pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

Kromě schůzek Webex a událostí Webex (nové) je asistent Webex s aktualizací 41.7 k dispozici také pro aplikaci Webex. Schůzky zahájené nebo připojené zprostoru nepodporují Pomocníka Webex.

Asistent webexu pro schůzky odpovídá všem na schůzce, zatímco Webex Assistant for Rooms reaguje pouze na lidi v místnosti.

Pomocník Webex ve schůzce reaguje na hlasové příkazy, jako je například pořizování zvýraznění schůzky, položek akcí a poznámek. Další informace naleznete v tématu Použití hlasových příkazů Pomocníka Cisco Webex ve schůzce nebo události webexu.

Asistent Webex na zařízení místnosti reaguje na hlasové příkazy zaměřené na ovládání schůzky, například "Připojit se k mému osobnímu pokoji", Ukončit schůzku a "Zesílání hlasitosti". Další informace naleznete v tématu Začínáme s Webex Assistant for Devices.

Byl tento článek užitečný?

Použití Pomocníka Webexu ve schůzkách a událostech webexu