Pokud máte zájem o podporu Microsoft Intune SDK MDM nebo Blackberry SDK MDM, můžete se zaregistrovat do programu Správa mobilních aplikací.

Přehled

Spravované konfigurace, dříve známé jako omezení aplikací, umožňují správci IT organizace vzdáleně určit nastavení mobilní aplikace Webex Meetings.

Webex Meetings definuje možnosti spravované konfigurace, které může vzdáleně nastavit správce IT. Jedná se o libovolné nastavení, které může změnit zprostředkovatel spravované konfigurace. Pokud je vaše aplikace spuštěná v pracovním profilu, může správce IT změnit také spravovanou konfiguraci aplikace.

Zprostředkovatel spravovaných konfigurací je další aplikace řízená správcem IT, která běží na stejném zařízení. Správce IT sdělí změny konfigurace v aplikaci poskytovatele spravované konfigurace, která pak provede změny ve schůzkách Webex.

Požadavky

Zásady konfigurace schůzek webexu

Správci IT mohou přidat zásady konfigurace do zařízení, která jsou zaregistrovaná v řešení EMM.

Přihlaste se ke konzoli EMM a schvalujte schůzky Webex ze spravovaného Google Play. Správci IT pak můžou přidat zásady konfigurace aplikací pro mobilní aplikaci Webex Meetings. Po instalaci schůzek Webexujeho zařízení aplikaci automaticky nakonfiguruje.

Možnosti konfigurace

Konfigurační klíč

Typ hodnoty

Popis

VýchozíAudioCallType

celé číslo

Zadejte výchozí typ zvukového připojení pro schůzky.

Zakázatapplelogin

Logická (pravda nebo nepravda)

Umožněte uživatelům přihlásit se pomocí účtu Apple.

Zakázatfacebooklogin

Logická (pravda nebo nepravda)

Umožněte uživatelům přihlásit se pomocí facebookového účtu.

ZakázatoogleLogin

Logická (pravda nebo nepravda)

Umožněte uživatelům přihlásit se pomocí účtu Google.

ZakázatO365Login

Logická (pravda nebo nepravda)

Umožně uživatelům přihlásit se pomocí účtu Microsoft Office 365.

Zakázatnotifikacimeetingu

Logická (pravda nebo nepravda)

Určete, zda budou odeslána nadcházející oznámení o schůzce.

ZakázatVideoSending

Logická (pravda nebo nepravda)

Umožňují uživatelům odesílat videa během schůzek.

ZakázatWebexCalendar

Logická (pravda nebo nepravda)

Povolit zobrazení schůzek z kalendáře Webex.

DisableNativeCalendar

Logická (pravda nebo nepravda)

Povolit zobrazení schůzek z kalendáře zařízení.

DisableO365Calendar

Logická (pravda nebo nepravda)

Povolte, aby byly schůzky uvedeny v kalendáři Microsoft Office 365.

Zakázat připojeníDevice

Logická (pravda nebo nepravda)

Povolit videoasmům připojení ke schůzkám Webexu.

ZakázatAutoDeviceConnection

Logická (pravda nebo nepravda)

Umožte videoasmelkám automatické připojení ke schůzkám Webexu.

ZakázatsendingHighFPSShare

Logická (pravda nebo nepravda)

Umožněte uživatelům sdílet obrazovku až při 30 snímcích za sekundu.

Zakázatvirtualbackground

Logická (pravda nebo nepravda)

Umožněte uživatelům zakázat virtuální pozadí na jejich schůzkách.

PovolitBlockRootedDevices

Logická (pravda nebo nepravda)

Určete, zda mohou zakořeněná zařízení používat schůzky Webex.

PovolitForceLogin

Logická (pravda nebo nepravda)

Určete, zda jsou uživatelé povinni přihlásit se k uživatelským schůzkám Webex.

EnableAutomaticPR

Logická (pravda nebo nepravda)

Povolit automatické otevření osobní místnosti schůzek Webex.

SiteURL

řetězec

Zadejte název webu Webex. Například společnost.webex.com

Uživatelské jméno

řetězec

Zadejte uživatelské jméno držitele účtu Webex.

UserPassword

řetězec

Zadejte heslo účtu Webex.


Tyto konfigurační klíče mohou v konzole EMM zobrazit pouze správci IT. Uživatelé, kteří nejsou správci IT, nemají k těmto konfiguračním klíčům přístup ani je nemění.

I když některé funkce povolit správce IT, může být tato funkce správcem webu na úrovni webu stále zakázána.

Přihlášení k mobilní aplikaci Webex Meetings pomocí služby MDM


Mobilní aplikace Webex Meetings se chová normálně, pokud není nastavena žádná služba MDM nebo pokud nejsou nakonfigurovány SiteURL a EnableForceLogin.

SiteURL je nakonfigurován

Po zadání e-mailu a klepnutí na další je pro uživatele automatickyuvedena nakonfigurovaná siteurl.

SiteURL a EnableForceLogin jsou nakonfigurovány

Po zadání e-mailu a klepnutí na Další musí být k přihlášení k aplikaci použitnakonfigurovaný SiteURL. Pokud uživatel není přihlášený, ale pokusí se připojit ke schůzce, aplikace ho vyzve k přihlášení.

Pokud má váš web jednotné přihlašování (SSO), uživatelé se při přihlášení k mobilní aplikaci automaticky přepnou na stránku jednotného přihlašování. Nejprve nemusí zadávat svou e-mailovou adresu.

Konfigurace výchozího nastavení zvuku

Nastavte DefaultAudioCallType zadáním hodnoty zvukového připojení, které chcete nastavit jako výchozí. Možnosti zvukového připojení mají následující hodnoty:

Typ zvukového připojení Hodnota
Zavolejte mi 1
Použít Internet pro zvuk 2
Přímé volání 3
Nepřipojovat zvuk 5

Výchozí nastavené zvukové připojení platí pro uživatele, kteří se ke schůzce připojují poprvé. Pokud uživatel změní své zvukové připojení, stane se zvukové připojení, které zvolí, výchozím. Pokud nastavíte hodnotu pro DefaultAudioCallType nebo neplatnou hodnotu, použijete internet pro zvuk a nastavíte výchozí hodnotu.

Požadavky

  • Android 5.0 nebo novější

  • Spravovaná zařízení jsou zaregistrována v softwaru Enterprise Mobility Management (EMM), jako jsou AirWatch, Microsoft Intunenebo MobileIron

  • Aplikace Webex Meetings spravovaného zařízení byla přidána správcem IT do konzoly EMM

Zásady konfigurace schůzek webexu

Správci IT mohou přidat zásady konfigurace do zařízení, která jsou zaregistrovaná v řešení EMM.

Přihlaste se ke konzoli EMM a schvalujte schůzky Webex ze spravovaného Google Play. Správci IT pak můžou přidat zásady konfigurace aplikací pro mobilní aplikaci Webex Meetings. Po instalaci schůzek Webexujeho zařízení aplikaci automaticky nakonfiguruje.

Možnosti konfigurace

Konfigurační klíč

Typ hodnoty

Popis

VýchozíAudioCallType

řetězec

Zadejte výchozí typ zvukového připojení pro schůzky.

Zakázatfacebooksignin

Logická (pravda nebo nepravda)

Umožněte uživatelům přihlásit se pomocí facebookového účtu.

Zakázatoooznakgoogle

Logická (pravda nebo nepravda)

Umožněte uživatelům přihlásit se pomocí účtu Google.

ZakázatO365Podepisovat

Logická (pravda nebo nepravda)

Umožně uživatelům přihlásit se pomocí účtu Microsoft Office 365.

Povolit Znaky

Logická (pravda nebo nepravda)

Určete, zda jsou uživatelé povinni přihlásit se k uživatelským schůzkám Webex.

Zakázat poznámky k mietingu

Logická (pravda nebo nepravda)

Určete, zda budou odeslána nadcházející oznámení o schůzce.

PovolitBlockRootedDevices

Logická (pravda nebo nepravda)

Určete, zda mohou zakořeněná zařízení používat schůzky Webex.

ZakázatVideoSending

Logická (pravda nebo nepravda)

Umožňují uživatelům odesílat videa během schůzek.

ZakázatWebexCalendar

Logická (pravda nebo nepravda)

Povolit zobrazení schůzek z kalendáře Webex.

ZakázatDeviceCalendar

Logická (pravda nebo nepravda)

Povolit zobrazení schůzek z kalendáře zařízení.

DisableO365Calendar

Logická (pravda nebo nepravda)

Povolte, aby byly schůzky uvedeny v kalendáři Microsoft Office 365.

Zakázat připojeníDevice

Logická (pravda nebo nepravda)

Povolit videoasmům připojení ke schůzkám Webexu.

ZakázatAutoDeviceConnection

Logická (pravda nebo nepravda)

Umožte videoasmelkám automatické připojení ke schůzkám Webexu.

SiteUrl

řetězec

Zadejte adresu URL webu pro přihlášení.


Tyto konfigurační klíče mohou v konzole EMM zobrazit pouze správci IT. Uživatelé, kteří nejsou správci IT, nemají k těmto konfiguračním klíčům přístup ani je nemění.

I když některé funkce povolit správce IT, může být tato funkce správcem webu na úrovni webu stále zakázána.

Přihlášení k mobilní aplikaci Webex Meetings pomocí služby MDM


Mobilní aplikace Webex Meetings se chová normálně, pokud není nastavena žádná služba MDM nebo pokud nejsou nakonfigurovány SiteURL a EnableForceLogin.

SiteURL je nakonfigurován

Po zadání e-mailu a klepnutí na další je pro uživatele automatickyuvedena nakonfigurovaná siteurl.

SiteURL a EnableForceLogin jsou nakonfigurovány

Po zadání e-mailu a klepnutí na Další musí být k přihlášení k aplikaci použitnakonfigurovaný SiteURL. Pokud uživatel není přihlášený, ale pokusí se připojit ke schůzce, aplikace ho vyzve k přihlášení.

Pokud má váš web jednotné přihlašování (SSO), uživatelé se při přihlášení k mobilní aplikaci automaticky přepnou na stránku jednotného přihlašování. Nejprve nemusí zadávat svou e-mailovou adresu.

Známé problémy

Zásady řízené EMM prostřednictvím řadiče zásad zařízení (DPC) nainstalovaného na mobilním zařízení mohou ovlivnit chování aplikace Webex pro následující funkce. Správci IT mohou pomocí MDM je povolit nebo zakázat:

  • Obrazovka Sdílení: Pokud je snímek obrazovky zakázán, může se při zakázání snímání obrazovky zobrazit ostatním na schůzce černá obrazovka.

  • Spustit vlastní video: video z fotoaparátu cítění ovšem startovat nemůžete, pokud je kamera vypnutá.

  • Zařízení Bluetooth: nemůžete používat zařízení Bluetooth, pokud jsou připojení Bluetooth zakázána.

  • Spusťte Aplikaci Webex z prohlížeče: aplikaci Webex nemůžetee nemůžete spustit z prohlížeče, pokud je aplikace prohlížeče omezena na odesílání protokolu WBX do aplikace Webex.

Konfigurace výchozího nastavení zvuku

Nastavte DefaultAudioCallType zadáním hodnoty zvukového připojení, které chcete nastavit jako výchozí. Možnosti zvukového připojení mají následující hodnoty:

Typ zvukového připojení Hodnota
Zavolejte mi 1
Použít Internet pro zvuk 2
Přímé volání 3
Nepřipojovat zvuk 5

Výchozí nastavené zvukové připojení platí pro uživatele, kteří se ke schůzce připojují poprvé. Pokud uživatel změní své zvukové připojení, stane se zvukové připojení, které zvolí, výchozím. Pokud nastavíte hodnotu pro DefaultAudioCallType nebo neplatnou hodnotu, použijete internet pro zvuk a nastavíte výchozí hodnotu.