Funkce Zvednout ruku není k dispozici při schůzkách zahájených z prostoru Webex. Když zvednete ruku, bude to viditelné v aplikacích Webex a na zařízeních, která tuto funkci podporují. V aplikacích Webex můžete také zjistit, zda někdo zvedl ruku.


Rozpoznávání gest je ve výchozím nastavení vypnuto. Funkci můžete zapnout v nabídce Nastavení . Potom zvolte možnost Ovládání gesty a zapněte funkci Povolit rozpoznávání gest rukou. Funkci můžete zapnout také během schůzky klepnutím na tlačítko Reagovat .

v  řízení hovoru a aktivovat funkci Rozpoznávání gest.

1

Na schůzce zvedněte ruku před zařízením Desk Pro. Na obrazovce se zobrazí potvrzovací časovač . Držte ruku nahoře, dokud časovač neskončí. Pokud spustíte ruku před dokončením časovače, nespustí se žádná akce.

Účastníci schůzky vidí na obrazovce oznámení, že někdo zvedl ruku. Oznámení s celým jménem se zobrazí u první zvednuté ruky.Ikona Zvednout ruku zobrazuje počet zvednutých rukou.

2

Pokud chcete ruku spustit dolů, znovu klepněte na tlačítko Reagovat a  vyberte možnost Spustit ruku.