Pomocí nástroje Webex Assistant můžete rezervovat zasedací místnost nebo prodloužit rezervaci od 5 minut až po 2 hodiny, pokud je místnost volná. Rezervace začíná od okamžiku vyžádání. Rezervace nelze vytvořit na později.

Při rezervování nebo prodlužování schůzky se rezervace zobrazí v kalendáři zasedací místnosti. Schůzka se zobrazuje jako organizovaná Plánovačem místností, nikoliv osobou, která uskutečnila rezervaci.

Chcete-li zjistit, kdy je místnost rezervována, řekněte „OK Webex, ukázat dnešní schůzky“.

Rezervace schůzky

Chcete-li si rezervovat schůzku, řekněte například „OK Webex, rezervovat tuto místnost na 30 minut“ nebo „OK Webex, rezervovat tuto místnost do 10:40“. Webex Assistant potvrdí rezervaci, pokud je zasedací místnost k dispozici.

Prodloužení schůzky

Během schůzky můžete kdykoliv prodloužit rezervaci místnosti. 5 minut před ukončením rezervace schůzky se na obrazovce zobrazí upozornění na její prodloužení, pokud je místnost k dispozici.

Chcete-li tuto rezervaci prodloužit, řekněte například „OK Webex, prodloužt schůzku o 15 minut“ nebo „OK Webex, prodloužit schůzku do 2:30“. Webex Assistant potvrdí rezervaci, pokud je zasedací místnost k dispozici.