Uz Webex Assistant za uređaje, možete besplatno koristiti uređaje Board, Desk i Room Series. Samo koristite glas za pokretanje zadataka bez potrebe da tražite kontroler osetljiv na dodir.

Da biste Webex Assistant za uređaje, administrator uređaja mora da ga omogući vašoj organizaciji. Da biste saznali više o podešavanju i zahtevima, pogledajte članak Omogućavanje Webex Assistant za uređaje.Webex Assistant za uređaje dostupna je na sledećim jezicima:

  • Serbian

  • Francuski

  • Španski

  • Nemački

  • Japansko

  • Italijanski

  • Portugalski (PT)

  • Portugalski (BR)

Način Webex Assistant zavisi od toga koji jezik je izabran na uređaju. Ako je uređaj podešen na drugi jezik nego što je gore navedeno, Webex asitant za uređaje reaguje na engleski.

Možete početi da koristite Webex Assistant tako što ćete izgovarati buđenje reči "OK Webex..." i tvoju komandu. Da biste Webex Assistant, recite "Odbaci".


Webex Assistant reaguje kada je uređaj privremeno prigušen. Da biste nastavili da ga koristite, otpušite uređaj sa kontrolera osetljivog na dodir ili integrisanog ekrana osetljivog na dodir.

Šta možete da uradite sa Webex Assistant za uređaje

Informacije o rezervaciji i sobi

Započinji sastanak

Kontrole sastanka

Viљe

Provjeri ime sobe

Proaktivno pridruživanje: Dobijte upite za pridruživanje zakazanim sastancima

Pokretanje i zaustavljanje deljenja ožičenog ekrana

Saznajte šta Webex Assistant da uradite

Prikaži kalendar sobe za taj dan

Zovi po imenu

Započinji ili zaustavi snimanje sastanka

Pošalji povratne informacije Cisco-u

Proverite kada je soba slobodna za taj dan

Pozovi po broju

Jačina zvuka: podešavanje jačine zvuka, postavljanje podrazumevanog nivoa, priguši ton mikrofona

Provjeri vreme

Rezerviši salu za sastanke

Pridruživanje planiranim sastancima

Uključivanje ili isključivanje prikaza sebe

Proverite datum

Produžite rezervaciju sala za sastanke

Pridružite se ličnoj sobi

Uključivanje ili isključivanje praćenja zvučnika

Uključivanje ili isključivanje režima "Ne uznemiravaj"

Pridružite se ličnoj sobi druge osobe

Završavanje poziva ili sastanka

Odgovaranje ili odbijanje dolaznog poziva

U nastavku su navedeni neki primeri koji koriste predmete za korišćenje Webex Assistant. Sve Webex Assistant glasovne komande funkcionišu slično primerima koje možete pronaći u ovom članku.

1

Da biste proverili Webex Assistant uređaji mogu da vam pomognu, pitajte "OK Webex, šta možete da uradite?".

Da biste se pomerali kroz stavke, brzo prevucite kontroler osetljiv na dodir ili integrisani ekran osetljiv na dodir na uređaju.

2

Kada pronađete zadatak koji želite da uradite, pokrenite glasovnu komandu sa "OK Webex...".

Ako želite da zatvorite meni za pomoć, izgovorite "Odbaci".

1

Koristite reč za buđenje "OK Webex" da biste pokrenuli komandu. Ako želite da pozovete nekoga koristeći njegovo ime, recite "OK Webex, zovi Barbaru".


 

Takođe možete da pozovete pomoću broja ili pravopisom imena. Reci "OK Webex, zovi B-A-R-B-A-R-A".

Možete da pozovete samo lokalne brojeve telefona. Proširenje i drugi interni brojevi nisu podržani.

2

Webex Assistant za uređaje prikazuje opcije iz direktorijuma. Pomerite se kroz predloge tako što ćete izgovoriti "Pokaži mi više" ili odaberite opciju i izgovorite "Opcija 1".

3

Kada ste izabrali opciju, Webex Assistant za uređaje započinje poziv toj osobi.


U lične sobe ljudi možete da se pridružite samo u vašoj organizaciji.

1

Reci "OK Webex, pridruћi se Barbari u liиnu sobu".

2

Webex Assistant za uređaje vam daje opcije na osnovu imena koje ste koristili. Pronađite onu u koju želite da se pridružite i izgovorite "Opcija 1".

Webex Assistant za uređaje pridružuje se ličnoj sobi.

3

Bićete upitani da li ste domaćin da ili ne, možete da kažete "ne" ili da koristite kontroler osetljiv na dodir ili na integrisanom ekranu osetljivom na dodir na uređaju da biste izabrali odgovarajuću opciju.

Da biste se pridružili sastanku lične sobe (PMR), potrebno je da budete povezani sa uređajem pomoću aplikacije Webex ili pomoću uređaja koji je registrovan na vas.

1

Reci "OK Webex, pridruћi se mojoj liиoj sobi".

2

Webex Assistant vas da potvrdite da želite da se pridružite ovoj sobi. Reci "Da".

Webex Assistant se vašoj ličnoj sobi.

3

Bićete upitani da li ste domaćin da ili ne, možete da kažete "da" ili da koristite kontroler osetljiv na dodir ili na integrisanom ekranu osetljivom na dodir na uređaju da biste izabrali odgovarajuću opciju. Unesite pin kôd na kontroleru osetljivom na dodir ili na integrisanom ekranu osetljivom na dodir. Sastanak počinje.

Kada uđete u prostoriju u kojoj je zakazan sastanak, 30 sekundi pre sastanka proaktivni spoj vas pita da li biste želeli da se pridružite. Sve što treba da kažete je "Da" i uređaj je povezan sa sastankom.

Proaktivni spoj koristi podatke koje uređaji već prikupljaju. Uređaj prepoznaje kada su ljudi u prostoriji i sastanak je spreman za početak. Uređaj proverava prisustvo ljudi, povezane uređaje i da postoji zakazani sastanak.

Pridruživanje sastanku sa proaktivnim pridruživanjem dostupno je kada zakažete sastanak u sobi sa uređajem Webex Assistant omogućenim računarom. Na lokaciji poziva za sastanak dodajte i sobu i@webex. @webex:myroom, ili @meet:myroom za sastanak u ličnoj sobi. Ako želite da zakažete sastanak Webex, dodajte sobu i@meet. @webex:razmak ili@meet:razmak u polju lokacije. Više detalja možete pročitati u rasporedu koji Webex sastanak iz članka u kalendaru . Potrebno je omogućiti hibridni kalendar za uređaj.

Da biste koristili proaktivno pridruživanje, salu za sastanke je potrebno dodati u pozivnicu na isti način na koji omogućavate opciji "Jedno dugme" za pritiskanje sastanaka. Pročitajte OVDE kako da zakažete Webex sastanak iz kalendara.

1

Ako je soba rezervisana za sastanak, Webex Assistant da li želite da joj se pridružite.

Odziv za pridruživanje sastancima dostupan je 30 sekundi pre početka sastanka. Nestaje 5 minuta posle planiranog vremena početka.

2

Da biste se pridružili sastanku, izgovorite "Da" ili "Pridruži se", a uređaj se pridružuje sastanku. Ako ne želite da se pridružite, recite "Odbaci".

Kada Webex Assistant uređaja omogućena u vašoj organizaciji, možete da prebacite proaktivno pridruživanje na pojedinačni uređaj ili van njega.

Kada je uređaj planiran za sastanak, dobijate upit od Webex Assistant se pridružite sastanku 30 sekundi pre početka sastanka. Odzivnik je vidljiv 5 minuta nakon što je zakazan početak sastanka.

Kada Webex Assistant za uređaje omogućena u vašoj organizaciji, Proaktivni spoj je podrazumevano uključen na svim podržanim uređajima.

Na uređaju idite na podešavanja . U okviru Više opcija za postavke dodirnite Webex Assistant. Zatim uključi ili isključi proaktivno spajanje.

Board, Desk i Room Series: Da biste otvorili meni "Postavke", dodirnite ime uređaja na kontroleru osetljivom na dodir ili na integrisanom ekranu osetljivom na dodir. Zatim izaberite postavke.

Board Pro i Desk Mini: Da biste otvorili meni "Postavke", brzo prevucite sa desne strane ekrana i dodirnite postavke uređaja.

Uz rezervaciju u sobi, možete da produžite rezervaciju ili rezervišete sobu za spontani sastanak. Ako je soba slobodna, Webex Assistant rezerviše sobu za vas.

Uz Webex Assistant možete rezervisati salu za sastanke ili produžiti rezervaciju na 5 minuta i do 2 sata, ukoliko je sala za sastanke dostupna. Rezervacija počinje od trenutka kada to zatražite. Ne možete da rezervišete za kasniji poen u vremenu.

Kada rezervišete ili produžite sastanak, rezervacija postaje vidljiva u kalendaru sala za sastanke. Prikazuje se kao organizovan od strane planera soba, a ne od strane osobe koja je rezervisala.

Da biste proverili kada je sala za sastanke rezervisana tog dana, recite "OK Webex, pokažite današnje sastanke".

Rezervišite sastanak

Da biste rezervisali sastanak, recimo na primer "OK Webex, rezervišite ovu sobu na 30 minuta" ili "OK Webex, rezervišite ovu sobu do 10.40". Webex Assistant potvrđuje rezervaciju ako je sala za sastanke dostupna.

Proširivanje sastanka

Rezervaciju u sali za sastanke možete produžiti u bilo kom trenutku tokom sastanka. 5 minuta pre nego što se vaša rezervacija sastanka završi, na ekranu vidite obaveštenje da biste ga produžili ako je soba dostupna.

Da biste produžili rezervaciju, recimo na primer "OK Webex, produžite sastanak na 15 minuta" ili "OK Webex, produžite sastanak do 2.30". Webex Assistant potvrđuje rezervaciju ako je sala za sastanke dostupna.

Kada Webex Assistant za uređaje omogućena u vašoj organizaciji, možete da Webex Assistant na pojedinačni uređaj. Kada Webex Assistant, možete da koristite glasovne komande da biste kontrolisali uređaj.

Kada Webex Assistant za uređaje omogućena u vašoj organizaciji, podrazumevano je uključena na svim podržanim uređajima.

Na uređaju idite na podešavanja . U okviru Napredne funkcije dodirnite Webex Assistant. Zatim prebacite Webex Assistant ili isključite.

Board and Desk Series: Da biste otvorili meni "Postavke", brzo prevucite sa desne strane ekrana i dodirnite postavke uređaja.

Grupa soba: Da biste otvorili meni "Postavke", tapnite na prozor Dugme na kontroleru osetljivom na dodir. Zatim dodirnite postavke uređaja.