Můžete posílat tyto reakce: úsměv, smutek, wow, haha, oslava, tleskání, palec nahoru a palec dolů.

Když odešlete reakci, je viditelná pro vás i pro všechny ostatní účastníky schůzky. Reakce se zobrazí anonymně. Příchozí reakce se zobrazují jako proud emotikonů na pravé straně obrazovky.

Hostitel a spoluhostitel schůzky mohou povolit a zakázat reakce ze seznamu účastníků. Přejděte do seznamu účastníků, klepněte na tlačítko Další (...) a přepněte Reakce na schůzkách do polohy zapnuto nebo vypnuto.


  • Reakce jsou dostupné v rámci plánovaných schůzek i Osobních místností ve službě Webex Meetings. Reakce nejsou dostupné na schůzkách s v rámci prostorů.

  • Tato funkce je dostupná v WBS41.6 a novějších verzích.

Používání reakcí na schůzkách

Pokud jsou na schůzce dostupné reakce, zobrazí se v nabídce řízení hovoru na dotykovém ovladači nebo na integrované dotykové obrazovce tlačítko Reagovat . Klepněte na tlačítko Reagovat a vyberte emotikon, který chcete odeslat.

Pokud se tlačítko Reagovat nezobrazuje, lze reakce nalézt v nabídce Více v řízení hovoru.