Můžete vyhledávat v záznamech aktivit za posledních 90 dní, nebo pokud máte Pro Pack, můžete vyhledávat v záznamech aktivit za posledních 12 měsíců.

Každý přehled má limit 20 000 auditních událostí, které můžete exportovat. Pokud má vaše organizace více než 20 000 událostí, můžete upravit datum nebo filtry, abyste snížili počet událostí.

1

Z pohledu zákazníka na https:// admin.webex.com přejděte na Řešení problémů > Admin.

2

Zadejte možnosti vyhledávání pro zúžení výsledků

3

Klepněte na tlačítko Exportovat do CSV a stáhněte protokoly do souboru.

Další informace o událostech v protokolu aktivit naleznete v části Události auditu v Centru kontroly Cisco Webex.