V jednom souboru CSV můžete upgradovat až 150 webů Webex. Dávkový upgrade lokality můžete naplánovat pro:

  • Weby Webex, které mají aktivní licenci.

  • Webexové weby, které nejsou součástí zkušební verze.

  • Webexové weby, které spravujete pro své zákazníky.

Můžete zrušit naplánované upgrady dávkových webů, stáhnout zprávu o dokončených upgradech dávkových webů nebo zobrazit stav upgradu dávkové lokality na kartě Historie.

Naplánování dávkového upgradu webu


Upgrady verzí webu nelze vrátit zpět.

1

V zobrazení partnera v https://admin.webex.comčásti , Přejděte na Služby a v části Schůzka vyberteDávkový upgrade webu.

2

Zvolit:

  • Nyní můžete weby Webex okamžitě upgradovat.

  • Budoucí čas na naplánování dávkového upgradu lokality. Vyberte datum a zadejte čas, kdy má být upgrade spuštěn.

3

Nahrajte soubor CSV s weby Webex, které chcete upgradovat.


 

Kliknutím na Ověřit weby se ujistíte, že soubor CSV obsahuje správné názvy webů Webex.

4

Vyberte Naplánovat upgrade.

Můžete zobrazit podrobný seznam dávkových upgradů webu, které byly naplánovány pro vaše zákazníky. Seznam zobrazuje, kdo spustil upgrade dávkové lokality, čas zahájení a ukončení dávkového upgradu lokality a akce, které můžete provést při upgradu dávkové lokality.

Zobrazení stavu dávkového upgradu webu

Můžete zobrazit stav dávkového upgradu webu, který jste naplánovali během posledních šesti měsíců.

1

V zobrazení partnera v https://admin.webex.comčásti , Přejděte na Služby a v části Schůzka vyberte Historiiupgradu webu.

2

V části Stavmůžete zobrazit, zda byl upgrade dávkové lokality úspěšný nebo ne.

Stažení sestavy dávkového upgradu webu

Můžete si stáhnout sestavu, která zobrazuje stav každého webu Webex v dávkovém upgradu webu.

1

V zobrazení partnera v https://admin.webex.comčásti , Přejděte na Služby a v části Schůzka vyberte Historiiupgradu webu.

2

V části Akceklikněte na tlačítko Stáhnout vedle dávkového upgradu webu, pro který chcete sestavu zobrazit.

Zrušení plánovaného dávkového upgradu webu

Naplánovaný upgrade dávkové lokality, který ještě nebyl zahájen, můžete zrušit.

1

V zobrazení partnera v https://admin.webex.comčásti , Přejděte na Služby a v části Schůzka vyberte Historiiupgradu webu.

2

V části Akce kliknutím na tlačítko Zrušit zrušíte naplánovaný upgrade dávkového webu.