V jednom súbore CSV môžete aktualizovať až 150 webových stránok Webex. Dávkovú inováciu lokality môžete naplánovať pre:

  • Webex stránky, ktoré majú aktívnu licenciu.

  • Webex stránky, ktoré nie sú súčasťou skúšobnej verzie.

  • Webex stránky, ktoré spravujete pre svojich zákazníkov.

Môžete zrušiť naplánované dávkové aktualizácie lokality, stiahnuť správu o dokončených dávkových aktualizáciách lokality alebo zobraziť stav dávkovej inovácie lokality v História tab.

Naplánujte si dávkovú inováciu lokality

Naplánujte si dávkovú inováciu lokality


 

Aktualizácie verzie lokality nie je možné vrátiť späť.

1

Z pohľadu partnera v https://admin.webex.com, ísť do Službya pod Stretnutie, vyberte Dávková aktualizácia stránok.

2

Vyberte si:

  • Teraz na okamžitú aktualizáciu stránok Webex.

  • Budúci čas naplánovať dávkovú aktualizáciu lokality. Vyberte dátum a zadajte čas, kedy sa má aktualizácia spustiť.

3

Nahrajte súbor CSV s webovými stránkami Webex, ktoré chcete inovovať.


 

Môžete kliknúť Overiť stránky aby ste sa uistili, že váš súbor CSV má správne názvy stránok Webex.

4

Vyberte Naplánovať inováciu.

Môžete si zobraziť podrobný zoznam dávkových aktualizácií lokality, ktoré boli naplánované pre vašich zákazníkov. Zoznam zobrazuje, kto začal dávkovú aktualizáciu lokality, čas začiatku a konca dávkovej inovácie lokality a akcie, ktoré môžete vykonať pri dávkovej aktualizácii lokality.

Pozrite si stav dávkovej inovácie lokality

Pozrite si stav dávkovej inovácie lokality

Môžete si pozrieť stav dávkovej inovácie lokality, ktorú ste naplánovali za posledných šesť mesiacov.
1

Z pohľadu partnera v https://admin.webex.com, ísť do Službya pod Stretnutie, vyberte História aktualizácie stránok.

2

Pod Postavenie, môžete vidieť, či bola dávková aktualizácia lokality úspešná alebo nie.

Stiahnite si správu o dávkovej inovácii stránky

Stiahnite si správu o dávkovej inovácii stránky

Môžete si stiahnuť správu, ktorá vám ukáže stav každej lokality Webex v rámci dávkovej inovácie lokality.
1

Z pohľadu partnera v https://admin.webex.com, ísť do Službya pod Stretnutie, vyberte História aktualizácie stránok.

2

Pod Akcie, kliknite na stiahnutievedľa dávkovej inovácie lokality, pre ktorú chcete zobraziť zostavu.

Zrušte plánovanú dávkovú inováciu lokality

Zrušte plánovanú dávkovú inováciu lokality

Môžete zrušiť iba plánovanú dávkovú inováciu lokality, ktorá sa ešte nezačala.
1

Z pohľadu partnera v https://admin.webex.com, ísť do Službya pod Stretnutie, vyberte História aktualizácie stránok.

2

Pod Akcie, kliknite na tlačidlo zrušiťtlačidlo na zrušenie naplánovanej dávkovej aktualizácie lokality.