Možete da nadogradite do 150 Webex lokacija u jednoj CSV datoteci. Možete da planirate grupnu nadogradnju lokacije za:

  • Webex lokacije koje imaju aktivnu licencu.

  • Webex lokacije koje nisu deo probne.

  • Webex lokacije kojima upravljate za svoje klijente.

Možete da otkažete planirane nadogradnje lokacije, preuzmete izveštaj o grupnim nadogradnjama lokacije koje su završene ili da prikažete status nadogradnje grupne lokacije na kartici "Istorija".

Planiranje grupne nadogradnje lokacije


Ne možete da vratite nadogradnju verzije lokacije.

1

Iz prikaza partnera u programu https://admin.webex.com, idite na usluge, a zatim u okviru Sastanakizaberite stavku Grupna nadogradnja lokacije.

2

Odaberite:

  • Sada da odmah nadogradite Webex lokacije.

  • Buduće vreme za planiranje grupne nadogradnje lokacije. Odaberite datum i unesite vreme kada želite da nadogradnja počne.

3

Otpremite CSV datoteku sa Webex lokacijama koje želite da nadogradite.


 

Možete da kliknete na dugme "Proveri valjanost lokacija" da biste se uverili da CSV datoteka ima ispravna imena Webex lokacija.

4

Izaberite stavku Planiranje nadogradnje.

Možete pogledati detaljnu listu grupnih nadogradnji lokacije koje su planirane za kupce. Lista prikazuje ko je započeo nadogradnju grupne lokacije, vreme početka i završetka nadogradnje grupne lokacije i radnje koje možete izvršiti pri grupnoj nadogradnji lokacije.

Prikaz statusa grupne nadogradnje lokacije

Možete da prikažete status nadogradnje grupne lokacije koju ste zakazali u poslednjih šest meseci.

1

Iz prikaza partnera u programu https://admin.webex.comPogledajte usluge i u okviru Sastanak izaberite stavku Istorija nadogradnje lokacije.

2

U okviru Statusmožete da prikažete da li je nadogradnja grupne lokacije bila uspešna ili ne.

Preuzimanje izveštaja o grupnoj nadogradnji lokacije

Možete da preuzmete izveštaj koji prikazuje status svake Webeks lokacije u grupnoj nadogradnji lokacije.

1

Iz prikaza partnera u programu https://admin.webex.comPogledajte usluge i u okviru Sastanak izaberite stavku Istorija nadogradnje lokacije.

2

U okviru Radnje kliknite na dugme za preuzimanje pored grupne nadogradnje lokacije za koju želite da prikažete izveštaj.

Otkazivanje planirane nadogradnje lokacije grupe

Možete da otkažete samo planiranu nadogradnju lokacije koja još nije pokrenuta.

1

Iz prikaza partnera u programu https://admin.webex.comPogledajte usluge i u okviru Sastanak izaberite stavku Istorija nadogradnje lokacije.

2

U okviruRadnje kliknite na dugme "Otkaži" da biste otkazali planiranu nadogradnju grupne lokacije.