Du kan oppgradere opptil 150 Webex-nettsteder i én CSV-fil. Du kan planlegge en buntoppgradering av nettsted for:

  • Webex-nettsteder som har en aktiv lisens.

  • Webex-nettsteder som ikke er en del av en prøveversjon.

  • Webex-nettsteder som du administrerer for kunder.

Du kan avbryte planlagte buntoppgraderinger av nettsted, laste ned en rapport over buntoppgraderinger av nettsted som er fullført, eller vise statusen for buntoppgradering av nettsted i fanen Historikk.

Planlegg en buntoppgradering av nettsted

Planlegg en buntoppgradering av nettsted


 

Du kan ikke gå tilbake fra oppgraderinger av nettstedsversjoner.

1

Fra partnervisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Buntoppgradering av nettsted.

2

Velg:

  • for å oppgradere Webex-nettstedene med en gang.

  • Tidspunkt i fremtiden for å planlegge en buntoppgradering av nettsted. Velg en dato og angi klokkeslettet du vil at oppgraderingen skal starte.

3

Last opp en CSV-fil med Webex-nettstedene du vil oppgradere.


 

Du kan klikke på Valider nettsteder for å sikre at CSV-filen har de riktige navnene på Webex-nettsteder.

4

Velg Planlegg oppgradering.

Du kan vise en detaljert liste over buntoppgraderinger av nettsted som er planlagt for kundene. Listen viser hvem som startet buntoppgraderingen av nettsted, start- og sluttidspunktet for en buntoppgradering av nettsted og handlingene du kan utføre på en buntoppgradering av nettsted.

Vise statusen for en buntoppgradering av nettsted

Vise statusen for en buntoppgradering av nettsted

Du kan se statusen for en buntoppgradering av nettsted som du har planlagt i løpet av de siste seks månedene.
1

Fra partnervisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Oppgraderingshistorikk for nettsted.

2

Under Status kan du se om en buntoppgradering av nettsted var vellykket eller ikke.

Last ned en rapport om en buntoppgradering av nettsted

Last ned en rapport om en buntoppgradering av nettsted

Du kan laste ned en rapport som viser statusen for hvert Webex-nettsted i buntoppgradering av nettsted.
1

Fra partnervisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Oppgraderingshistorikk for nettsted.

2

Under Handlinger , klikker du på nedlastingenved siden av den satsvise nettstedoppgraderingen du vil vise rapporten for.

Avbryt en planlagt buntoppgradering av nettsted

Avbryt en planlagt buntoppgradering av nettsted

Du kan bare avbryte en planlagt buntoppgradering av nettsted som ikke har startet ennå.
1

Fra partnervisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Oppgraderingshistorikk for nettsted.

2

Under Handlinger klikker du på avbrytfor å avbryte en planlagt satsvis oppgradering av nettsted.