באפשרותך לשדרג עד 150 אתרי Webex בקובץ CSV אחד. באפשרותך לתזמן שדרוג אתר אצווה עבור:

  • אתרי Webex שיש להם רישיון פעיל.

  • אתרי Webex שאינם חלק מגרסת ניסיון.

  • אתרי Webex שאתה מנהל עבור הלקוחות שלך.

באפשרותך לבטל שדרוגי אתר אצווה מתוזמנים, להוריד דוח של שדרוגי אתר אצווה שהסתיימו, או להציג את מצב שדרוג אתר אצווה בלשונית היסטוריה .

תזמון שדרוג אתר אצווה

תזמון שדרוג אתר אצווה


 

לא ניתן להחזיר שדרוגי גרסת האתר.

1

מתצוגת השותף ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים, ותחת פגישה, בחר שדרוג אתר אצווה.

2

בחר:

  • כעת כדי לשדרג את אתרי Webex מיד.

  • זמן עתידי לתזמן שדרוג אתר אצווה. בחר תאריך והזן את השעה שבה ברצונך שהשדרוג יתחיל.

3

העלה קובץ CSV עם אתרי Webex שברצונך לשדרג.


 

באפשרותך ללחוץ על אימות אתרים כדי לוודא שקובץ ה-CSV שלך כולל את שמות אתרי Webex הנכונים.

4

בחר תזמן שדרוג.

באפשרותך להציג רשימה מפורטת של שדרוגי אתר אצווה שתוזמנו עבור הלקוחות שלך. הרשימה מציגה מי התחיל את שדרוג אתר אצווה, את שעת ההתחלה והסיום של שדרוג אתר אצווה, ואת הפעולות שניתן לבצע בשדרוג אתר אצווה.

הצגת המצב של שדרוג אתר אצווה

הצגת המצב של שדרוג אתר אצווה

באפשרותך להציג את המצב של שדרוג אתר אצווה שתזמנת במהלך ששת החודשים האחרונים.
1

מתצוגת השותף ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים, ותחת פגישה, בחר היסטוריית שדרוג אתר.

2

תחת סטטוס, תוכל להציג אם שדרוג אתר אצווה הצליח או לא.

הורדת דוח של שדרוג אתר אצווה

הורדת דוח של שדרוג אתר אצווה

באפשרותך להוריד דוח המציג את המצב של כל אתר Webex בשדרוג אתר האצווה.
1

מתצוגת השותף ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים, ותחת פגישה, בחר היסטוריית שדרוג אתר.

2

תחת פעולות, לחצו על ההורדהלחצן לצד שדרוג אתר אצווה שברצונך להציג את הדוח עבורו.

ביטול שדרוג אתר אצווה מתוזמן

ביטול שדרוג אתר אצווה מתוזמן

באפשרותך לבטל שדרוג אתר אצווה מתוזמן שעדיין לא התחיל.
1

מתצוגת השותף ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים, ותחת פגישה, בחר היסטוריית שדרוג אתר.

2

תחת פעולות, לחצו על ביטוללחצן לביטול שדרוג אתר אצווה מתוזמן.