באפשרותך לשדרג עד 150 אתרי Webex בקובץ CSV אחד. באפשרותך לתזמן שדרוג אתר אצווה עבור:

  • אתרי Webex בעלי רישיון פעיל.

  • אתרי Webex שאינם חלק מניסיון.

  • אתרי Webex שאתה מנהל עבור הלקוחות שלך.

באפשרותך לבטל שדרוגים מתוזמנים של אתר אצווה, להוריד דוח על שדרוגי אתר אצווה שהסתיימו, או להציג את המצב של שדרוג אתר האצווה בכרטיסיה היסטוריה .

תזמן שדרוג אתר אצווה


לא ניתן להחזיר את שדרוגי גרסת האתר.

1

מתצוגת השותף ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותיםותחת פגישה, בחר שדרוגאתר אצווה.

2

בחר:

  • עכשיו כדי לשדרג את אתרי Webex באופן מיידי.

  • זמן עתידי לתזמון שדרוג אתר אצווה. בחר תאריך והזן את השעה שבה ברצונך שהשדרוג יתחיל.

3

העלה קובץ CSV עם אתרי Webex שברצונך לשדרג.


 

באפשרותך ללחוץ על אמת אתרים כדי לוודא שלקובץ ה- CSV שלך יש את שמות האתרים הנכונים של Webex.

4

בחר שדרוגלוח זמנים.

באפשרותך להציג רשימה מפורטת של שדרוגי אתר אצווה שתוזמנים עבור הלקוחות שלך. הרשימה מציגה מי התחיל את שדרוג אתר האצווה, את שעת ההתחלה והסיום של שדרוג אתר אצווה ואת הפעולות שבאפשרותך לבצע בשדרוג אתר אצווה.

הצגת המצב של שדרוג אתר אצווה

באפשרותך להציג את המצב של שדרוג אתר אצווה שתזמנת במהלך ששת החודשים האחרונים.

1

מתצוגת השותף ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותיםותחת פגישה, בחר היסטורייתשדרוג אתר.

2

תחת מצב, באפשרותך להציג אם שדרוג אתר אצווה הצליח או לא.

הורדת דוח על שדרוג אתר אצווה

באפשרותך להוריד דוח המציג לך את המצב של כל אתר Webex בשדרוג אתר האצווה.

1

מתצוגת השותף ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותיםותחת פגישה, בחר היסטורייתשדרוג אתר.

2

תחת פעולות, לחץ על לחצן ההורדה לצד שדרוג אתר האצווה שעבורו ברצונך להציג את הדוח.

ביטול שדרוג אתר אצווה מתוזמן

באפשרותך לבטל רק שדרוג אתר אצווה מתוזמן שעדיין לא התחיל.

1

מתצוגת השותף ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותיםותחת פגישה, בחר היסטורייתשדרוג אתר.

2

תחת פעולות, לחץ על לחצן הביטול כדי לבטל שדרוג אתר אצווה מתוזמן.