1

Klikněte na svůj profilovýobrázek a vyberte Nastavení > Obecné.

2

V rozevíracím seznamu v položce Přistávací obrazovka vyberte kartu, kterou chcete zobrazit při prvním otevření aplikace.


 

Pokud nemůžete vybrat možnost, obraťte se na svého administrátora, protože mohl nakonfigurovat výchozí přistávací obrazovku používanou napříč vaší organizací.

3

Klepněte natlačítko Uložit a potom aplikaci restartujte.

1

Klikněte na svůj profilovýobrázek a vyberte Nastavení > Obecné.

2

V rozevíracím seznamu v položce Přistávací obrazovka vyberte kartu, kterou chcete zobrazit při prvním otevření aplikace.


 

Pokud nemůžete vybrat možnost, obraťte se na svého administrátora, protože mohl nakonfigurovat výchozí přistávací obrazovku používanou napříč vaší organizací.

3

Klepněte natlačítko Uložit a potom aplikaci restartujte.

1

Klepni na svoji profilovoufotku a potom na Nastavení > Obecné.

2

Klepni na Přistávacíobrazovku a poté vyber obrazovku, kterou chceš zobrazit při prvním otevření aplikace.


 

Pokud nemůžete vybrat možnost, obraťte se na svého administrátora, protože mohl nakonfigurovat výchozí přistávací obrazovku používanou napříč vaší organizací.