1

Klikněte na položku Nastavení.na bočním navigačním panelu a poté vyberte možnost Obecné.

2

Pod Vstupní obrazovka , vyberte z rozevírací seznam kartu, která se má zobrazit při prvním otevření aplikace.


 

Pokud nemůžete žádnou možnost vybrat, obraťte se na správce, protože mohl nakonfigurovat výchozí vstupní obrazovku používanou v celé vaší organizaci.

3

Klikněte Uložit a aplikaci restartujte.

1

Klikněte na položku Nastavení.na bočním navigačním panelu a poté vyberte možnost Obecné.

2

Pod Vstupní obrazovka , vyberte z rozevírací seznam kartu, která se má zobrazit při prvním otevření aplikace.


 

Pokud nemůžete žádnou možnost vybrat, obraťte se na správce, protože mohl nakonfigurovat výchozí vstupní obrazovku používanou v celé vaší organizaci.

3

Klikněte Uložit a aplikaci restartujte.

1

Klepněte na svou profilový obrázek a potom klepněte na položku Nastavení > Obecné .

2

Klepněte na Vstupní obrazovka a potom vyberte obrazovku, která se chcete zobrazit při prvním otevření aplikace.


 

Pokud nemůžete žádnou možnost vybrat, obraťte se na správce, protože mohl nakonfigurovat výchozí vstupní obrazovku používanou v celé vaší organizaci.