1

Klicka på Inställningari navigeringssidofältet och välj sedan Allmänt.

2

Under Landningsskärm väljer du den flik som du vill ska visas när du öppnar appen första gången i listruta.


 

Om du inte kan välja ett alternativ kontaktar du administratören eftersom de kan ha konfigurerat standardskärmen som används i hela organisationen.

3

Klicka på Spara och starta sedan om appen.

1

Klicka på Inställningari navigeringssidofältet och välj sedan Allmänt.

2

Under Landningsskärm väljer du den flik som du vill ska visas när du öppnar appen första gången i listruta.


 

Om du inte kan välja ett alternativ kontaktar du administratören eftersom de kan ha konfigurerat standardskärmen som används i hela organisationen.

3

Klicka på Spara och starta sedan om appen.

1

Tryck på din profilbild och trycker sedan på Inställningar > Allmänt .

2

Tryck Landningsskärm och välj sedan den skärm som du vill ska visas när du öppnar appen första gången.


 

Om du inte kan välja ett alternativ kontaktar du administratören eftersom de kan ha konfigurerat standardskärmen som används i hela organisationen.