1

Klicka på profilbildoch välj sedan Inställningar > Allmänt.

2

till Startskärmoch välj den flik som du vill ska visas när du öppnar appen först listruta.


 

Om du inte kan välja ett alternativ kontaktar du din administratör eftersom de kan ha konfigurerat standardskärmen för landning som används i hela din organisation.

3

Klicka på Sparaoch starta sedan om appen.

1

Klicka på profilbildoch välj sedan Inställningar > Allmänt.

2

till Startskärmoch välj den flik som du vill ska visas när du öppnar appen först listruta.


 

Om du inte kan välja ett alternativ kontaktar du din administratör eftersom de kan ha konfigurerat standardskärmen för landning som används i hela din organisation.

3

Klicka på Sparaoch starta sedan om appen.

1

Tryck på profilbildoch sedan på Inställningar > Allmänt.

2

Tryck på Startskärmoch välj sedan den skärm som du vill ska visas när du öppnar appen först.


 

Om du inte kan välja ett alternativ kontaktar du din administratör eftersom de kan ha konfigurerat standardskärmen för landning som används i hela din organisation.