1

Kliknite Postavkena bočnoj traci za navigaciju, a zatim odaberite general .

2

Ispod Zaslon za slijetanje , s padajući popis odaberite karticu koju želite prikazati kada prvi put otvorite aplikaciju.


 

Ako ne možete odabrati opciju, obratite se svom administratoru jer je možda konfigurirao zadani odredišni zaslon koji se koristi u cijeloj vašoj organizaciji.

3

Kliknite Spremi , a zatim ponovo pokrenite aplikaciju.

1

Kliknite Postavkena bočnoj traci za navigaciju, a zatim odaberite general .

2

Ispod Zaslon za slijetanje , s padajući popis odaberite karticu koju želite prikazati kada prvi put otvorite aplikaciju.


 

Ako ne možete odabrati opciju, obratite se svom administratoru jer je možda konfigurirao zadani odredišni zaslon koji se koristi u cijeloj vašoj organizaciji.

3

Kliknite Spremi , a zatim ponovo pokrenite aplikaciju.

1

Dodirnite svoje profilna slika , a zatim dodirnite Postavke > general .

2

Dodirnite Zaslon za slijetanje , zatim odaberite zaslon koji želite da se pojavi kada prvi put otvorite aplikaciju.


 

Ako ne možete odabrati opciju, obratite se svom administratoru jer je možda konfigurirao zadani odredišni zaslon koji se koristi u cijeloj vašoj organizaciji.