1

Kliknite svoju profilnu sliku, a zatim odaberite Postavke > Općenito.

2

U odjeljku Odredišni zaslon odaberite karticu koju želite prikazati pri prvom otvaranju aplikacije s padajućeg popisa.


 

Ako ne možete odabrati opciju, obratite se administratoru jer je možda konfigurirao zadani odredišni zaslon koji se koristi u cijeloj vašoj organizaciji.

3

Kliknite Spremi, a zatim ponovno pokrenite aplikaciju.

1

Kliknite svoju profilnu sliku, a zatim odaberite Postavke > Općenito.

2

U odjeljku Odredišni zaslon odaberite karticu koju želite prikazati pri prvom otvaranju aplikacije s padajućeg popisa.


 

Ako ne možete odabrati opciju, obratite se administratoru jer je možda konfigurirao zadani odredišni zaslon koji se koristi u cijeloj vašoj organizaciji.

3

Kliknite Spremi, a zatim ponovno pokrenite aplikaciju.

1

Dodirnite svoju profilnu fotografiju, a zatim dodirnite Postavke > Općenito.

2

Dodirni Odredišni zaslon, a zatim odaberi zaslon koji želiš prikazati pri prvom otvaranju aplikacije.


 

Ako ne možete odabrati opciju, obratite se administratoru jer je možda konfigurirao zadani odredišni zaslon koji se koristi u cijeloj vašoj organizaciji.