1

לחץ על תמונת הפרופילשלך ולאחר מכן בחר הגדרות > כללי.

2

בקטע מסך נחיתה, בחר בכרטיסייה שברצונך להציג בעת פתיחת האפליקציה הראשונה, מתוך הרשימה הנפתחת.


 

אם אינך יכול לבחור אפשרות, צור קשר עם מנהל המערכת שלך, מכיוון שייתכן שהוא הגדיר את מסך הנחיתה המשמש כברירת מחדל ברחבי הארגון שלך.

3

יש ללחוץ על' שמירה' ולאחר מכן להפעיל מחדש את האפליקציה.

1

לחץ על תמונת הפרופילשלך ולאחר מכן בחר העדפות > כללי.

2

בקטע מסך נחיתה, בחר בכרטיסייה שברצונך להציג בעת פתיחת האפליקציה הראשונה, מתוך הרשימה הנפתחת.


 

אם אינך יכול לבחור אפשרות, צור קשר עם מנהל המערכת שלך, מכיוון שייתכן שהוא הגדיר את מסך הנחיתה המשמש כברירת מחדל ברחבי הארגון שלך.

3

יש ללחוץ על' שמירה' ולאחר מכן להפעיל מחדש את האפליקציה.

1

יש להקיש על תמונת הפרופילולאחר מכן על 'הגדרות' > ' כללי'.

2

יש ללחוץ על'מסך נחיתה' ולאחר מכן לבחור את המסך שברצונך להציג בפתיחת האפליקציה הראשונה.


 

אם אינך יכול לבחור אפשרות, צור קשר עם מנהל המערכת שלך, מכיוון שייתכן שהוא הגדיר את מסך הנחיתה המשמש כברירת מחדל ברחבי הארגון שלך.