1

Kliknite na profilnu sliku, a zatim izaberite Podešavanja > Opšte.

2

U odeljku Odredišniekran izaberite karticu koju želite da prikažete kada prvi put otvorite aplikaciju, sa padajuće liste.


 

Ako ne možete da izaberete opciju, obratite se administratoru jer je možda konfigurisao podrazumevani ekran za sletanje koji se koristi u vašoj organizaciji.

3

Kliknite na Sačuvaj, a zatim ponovo pokrenite aplikaciju.

1

Kliknite na profilnu sliku, a zatim izaberite Podešavanja > Opšte.

2

U odeljku Odredišniekran izaberite karticu koju želite da prikažete kada prvi put otvorite aplikaciju, sa padajuće liste.


 

Ako ne možete da izaberete opciju, obratite se administratoru jer je možda konfigurisao podrazumevani ekran za sletanje koji se koristi u vašoj organizaciji.

3

Kliknite na Sačuvaj, a zatim ponovo pokrenite aplikaciju.

1

Dodirnite profilnu fotografiju, a zatim dodirnite Podešavanja > Opšte.

2

Dodirnite Odredišni ekran, a zatim izaberite ekran koji želite da se pojavi kada prvi put otvorite aplikaciju.


 

Ako ne možete da izaberete opciju, obratite se administratoru jer je možda konfigurisao podrazumevani ekran za sletanje koji se koristi u vašoj organizaciji.