1

Kliknij opcję Ustawieniana pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz opcję Ogólne.

2

Pod Ekran docelowy , z listy rozwijanej wybierz kartę, która ma się pojawiać po pierwszym otwarciu aplikacji.


 

Jeśli nie możesz wybrać żadnej opcji, skontaktuj się z administratorem, ponieważ mógł on skonfigurować domyślny ekran docelowy używany w całej organizacji.

3

Kliknij Zapisz , a następnie uruchom ponownie aplikację.

1

Kliknij opcję Ustawieniana pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz opcję Ogólne.

2

Pod Ekran docelowy , z listy rozwijanej wybierz kartę, która ma się pojawiać po pierwszym otwarciu aplikacji.


 

Jeśli nie możesz wybrać żadnej opcji, skontaktuj się z administratorem, ponieważ mógł on skonfigurować domyślny ekran docelowy używany w całej organizacji.

3

Kliknij Zapisz , a następnie uruchom ponownie aplikację.

1

Dotknij swojego zdjęcie profilowe , a następnie dotknij Ustawienia > Ogólne .

2

Dotknij Ekran docelowy , a następnie wybierz ekran, który ma się pojawiać po pierwszym otwarciu aplikacji.


 

Jeśli nie możesz wybrać żadnej opcji, skontaktuj się z administratorem, ponieważ mógł on skonfigurować domyślny ekran docelowy używany w całej organizacji.