Připojte se vytočením adresy videa

Vytočte adresu videa z pozvánky do kalendáře nebo ze stránky s informacemi o schůzce.

1

Otevřete virtuální klávesnici nebo získejte dálkové ovládání pro váš video systém.

Klepněte například na Volat a potom klepněte na tlačítko klávesnice na klávesnici.

2

Vytočte adresu videa v jednom z následujících formátů:

  • meeting_number>@webex.com pro naplánovanou schůzku Webex
  • Personal_oom_R ID>.site_name>@webex.com pro okamžitou nebo naplánovanou schůzku v osobní místnosti Webex
  • IP adresa pro okamžitou nebo naplánovanou schůzku v osobní místnosti Webex nebo naplánovanou schůzku Webex. Po zobrazení výzvy zadejte číslo schůzky.

     
    Vytáčení IP adres není k dispozici pro nabídky Webexu autorizované FedRAMP.
3

Pokud se zobrazí výzva, zadejte číselné heslo schůzky.

Číselné heslo schůzky je potřeba pouze pro naplánované schůzky Webex, nikoli pro schůzky v osobní místnosti Webex.

4

Po zobrazení výzvy proveďte následující kroky:

  • Pokud jste hostitelem, zadejte klíč hostitele nebo PIN hostitele, podle potřeby následovaný znakem libry # pro zahájení schůzky.
  • Pokud nejste hostitelem, zadejte znak libry # a připojte se ke schůzce.

Připojte se klepnutím na tlačítko Připojit

Pokud váš web a účet Webex podporují připojení ke schůzkám ze systémů Cisco TelePresence nebo videozařízení Cisco Webex, můžete použít jedno tlačítko pro stisknutí (OBTP).

Chcete-li povolit obTP, musí mít váš web Cisco TelePresence Management Suite a TelePresence Management Suite Extension.

Když je místnost TelePresence přidána jako zdroj místnosti, klepněte na Připojit se ke schůzce přímo na zařízení.

Pokud se hostitel ještě nepřipojil, můžete být požádáni o zadání kódu PIN hostitele a stisknutím klávesy # pro připojení ke schůzce. Pokud je při připojování vyžadováno číselné heslo, i když se hostitel již připojil, musíte vždy zadat toto heslo následované číslem #, abyste se připojili.