תכונה זו מופעלת כברירת מחדל. ניתן להסתיר את כפתור ההצטרפות ל - Webex מממשק המשתמש. קרא הסר לחצני ברירת מחדל ממאמר ממשק המשתמש לקבלת מידע נוסף.

1

הקש על לחצן הצטרפות ל-Webex במכשיר או במסך הבית של בקר המגע.

2

הזן את מספר הפגישה הרשום בהזמנה לפגישות Webex, והקש על הצטרף כדי להצטרף לפגישה. כשאתה מצטרף לפגישה בחדר אישי, באפשרותך להשתמש בשם או בכתובת הדוא"ל של האדם כדי לחפש את החדר האישי שלו. אם זו פגישה ב-Webex המשויכת למרחב Webex, תוכל גם למצוא את פרטי הפגישה במרחב. פתח את המרחב, לחץ על Meetings ובחר את הפגישה. הפרטים מופיעים תחת פרטי הפגישה.


סדרת DX, SX, MX

לחצן 'הצטרף ל-Webex' אינו זמין ב-SX10 וב-SX20 כשאתה משתמש בהם עם שלט רחוק. בסדרת DX, MX ו-SX, הקש על הצטרף לאחר הזנת פרטי הפגישה. כשאתה מצטרף לפגישה בחדר אישי, באפשרותך להשתמש בשם או בכתובת הדוא"ל של האדם כדי לחפש את החדר האישי שלו.

החדר האישי שלך הוא מרחב פגישה וירטואלי משלך פתוח כל הזמן, ללא צורך בהזמנה. אנשים אחרים יכולים להצטרף אליך בקלות באמצעות הקישור, הדוא"ל או מספר הטלפון שלך לחדר האישי. התחלת פגישה בחדר אישי מתפריט ההצטרפות ל-Webex זמינה רק עבור מכשירים במצב אישי.

ראו כאן כדי ללמוד כיצד להגדיר את העדפות החדר האישי שלכם. שים לב שיש להפעיל מחדש את המכשיר שלו כדי לשקף שינויים בחדר האישי.

כאשר יש רק משתתף אחד, הפגישה מסתיימת לאחר 30 דקות אם אין אינטראקציה.

1

הקש על הצטרף ל-Webex במכשיר או על מסך הבית של בקר המגע.

2

הקישו על התחל פגישה.


סדרת DX, MX, SX
לחצן 'הצטרף ל-Webex' אינו זמין ב-SX10 וב-SX20 כשאתה משתמש בהם עם שלט רחוק. בסדרת DX, MX ו-SX, הקש על התחל פגישה.

כאשר פגישה מתוזמנת מופיעה במסך המכשיר, המכשיר מתעורר ממצב המתנה. הפגישה מופיעה 5 דקות לפני שעת ההתחלה. הקישו על הצטרף כדי להשתתף בפגישה. באפשרותך להצטרף לפגישה בכל עת, גם אם הפגישה כבר התחילה.