Ova funkcija je podrazumevano uključena. Moguće je sakriti dugme Join Webex sa korisničkog interfejsa. Pročitajte Ukloni podrazumevana dugmad iz članka korisničkog interfejsa za više informacija.

1

Dodirnite dugme Join Webex na početnom ekranu uređaja ili kontrolera.

2

Unesite broj sastanka koji je naveden u pozivu za Webex sastanke i dodirnite Pridruži se da biste se pridružili sastanku.Ako se pridružujete sastanku u Ličnoj sobi, možete da koristite ime ili imejl adresu osobe da biste pretražili njenu Ličnu sobu.


Dugme Join Webex nije dostupno na SX10 i SX20 kada ih koristite sa daljinskim upravljačem.

1

Dodirnite Pridruži se Webex-u na početnom ekranu uređaja ili kontrolera.

2

Unesite broj sastanka koji je naveden u pozivu za Webex sastanke i dodirnite Pridruži se da biste se pridružili sastanku.Ako se pridružujete sastanku u Ličnoj sobi, možete da koristite ime ili imejl adresu osobe da biste pretražili njenu Ličnu sobu.