Bli med ved å ringe til videoadressen

Ring videoadressen fra kalenderinvitasjonen eller fra møteinformasjonssiden.

1

Åpne det virtuelle tastaturet eller få fjernkontrollen for videosystemet ditt.

Trykk for eksempel på Ring, og trykk deretter på tastaturknappen.

2

Ring videoadressen i én av følgende formater:

 • <meeting_number>@webex.com for et planlagt Webex-møte
 • <Personal_Room_ID>.<site_name>@webex.com for et umiddelbart eller planlagt Webex-møte i personlige rom
 • IP-adresse for et umiddelbart eller planlagt møte i personlig rom på Webex eller et planlagt Webex-møte. Skriv inn møtenummeret når du blir bedt om det.

   
  IP-oppringing er ikke tilgjengelig for FedRAMP-autoriserte Webex-tilbud.
3

Angi det numeriske møtepassordet, hvis du blir bedt om det.

Det numeriske møtepassordet er kun nødvendig for planlagte Webex-møter, ikke for Webex-møter i personlig rom.

4

Når du blir bedt om det, gjør du følgende:

 • Hvis du er verten, skriver du inn vertsnøkkelen eller verts-PIN-koden etter behov, etterfulgt av tegnet # for å starte møtet.
 • Hvis du ikke er verten, skriver du inn tegnet # for å bli med i møtet.

Bli med ved å ringe møtenummeret og en snarvei (kun for skyregistrerte Webex-videoenheter)

Ring møtenummeret fra kalenderinvitasjonen.

1

Åpne det virtuelle tastaturet eller få fjernkontrollen for det skyregistrerte Webex-rommet eller bordenheten.

Trykk for eksempel på Ring, og trykk deretter på tastaturknappen.

2

Ring møtenummeret pluss et prefiks, suffiks eller begge deler. Hvis den bærbare datamaskinen eller mobilenheten allerede er koblet til en videoenhet, blir denne enheten også med i møtet.

Administratoren har muligheten til å aktivere denne funksjonen og definere hvilke tegn som er nødvendige for prefikset, suffikset eller begge deler, slik at du kan ringe møtenummeret i stedet for videoadressen, som vist i følgende eksempler:

 • Hvis møtenummeret er 987654321 og administratoren har angitt prefikset *77*, kan du bli med i møtet ved å ringe *77*987654321.

  Figur 1. Ring
 • Hvis møtenummeret er 987654321 og administratoren har angitt suffikset #, kan du bli med i møtet ved å ringe 987654321#.

Bli med ved å trykke på Bli med-knappen

Hvis Webex-nettstedet og kontoen din støtter møtedeltakelse fra Cisco TelePresence-systemer eller Cisco Webex-videoenheter, kan du bruke énknappsfunksjonen (OBTP).

Hvis du vil aktivere OBTP, må nettstedet ha Cisco TelePresence Management Suite og TelePresence Management Suite Extension.

Når TelePresence-rommet legges til som en romressurs, trykker du på Bli med i møte direkte på enheten.

Hvis verten ennå ikke er med, kan du bli bedt om å angi verts-PIN-koden og trykke på # for å bli med i møtet. Hvis et numerisk passord er påkrevd for å bli med, selv om verten allerede er med, må du alltid skrive inn dette passordet etterfulgt av # for å bli med.