Den här funktionen är aktiverad som standard. Du kan dölja knappen Delta i Webex i användargränssnittet. Läs artikeln Ta bort standardknappar från användargränssnittet om du vill ha mer information.

1

Tryck på Webex På enhetens eller pekkontrollens startskärm.

2

Ange mötesnumret som finns i Webex Meetings-inbjudan och tryck på Delta för att ansluta till mötet. När du ansluter till ett möte i ett personligt rum kan du använda personens namn eller e-postadress för att söka efter personens personliga rum. Om det är ett Webex möte som är kopplat till ett Webex utrymme kan du även hitta mötesinformationen i utrymmet. Öppna utrymmet, klicka på Möten och välj mötet. Mer information visas under Mötesinformation.


DX-, SX- OCH MX-serien

Knappen Anslut Webex är inte tillgänglig på SX10 och SX20 när du använder dem med fjärrkontroll. I DX-, MX- och SX-serierna trycker du på Gå med när du har angett mötesinformationen. När du ansluter till ett möte i ett personligt rum kan du använda personens namn eller e-postadress för att söka efter personens personliga rum.

Ditt personliga rum är ditt eget virtuella mötesrum som är öppet hela tiden, ingen bokning behövs. Andra kan enkelt ansluta sig till dig via länken, e-postadressen eller telefonnumret till ditt personliga rum. Det går bara att starta ett möte i ett personligt rum från menyn Anslut till Webex för enheter i personligt läge.

Se här om du vill veta hur du konfigurerar inställningar för personliga rum. Observera att enheten måste startas om för att återspegla ändringar i det personliga rummet.

När det bara finns en deltagare avslutas mötet efter 30 minuter om det inte finns någon interaktion.

1

Tryck på Gå med i Webex På enhetens eller pekkontrollens startskärm.

2

Tryck på Starta möte.


DX-, MX- och SX-serien
Knappen Anslut Webex är inte tillgänglig på SX10 och SX20 när du använder dem med fjärrkontroll. I DX-, MX- och SX-serierna trycker du på Starta möte.

När ett schemalagt möte visas på enhets skärmen aktive ras enheten i vänte läge. Mötet visas 5 minuter före starttiden. Knacka på Anslut för att delta i mötet. Du kan ansluta till mötet när som helst, även om mötet redan har börjat.