Ta funkcja jest na domyślnie. Istnieje możliwość ukrycia tzw Dołącz do Webex przycisk z interfejsu użytkownika. Czytać Usuń domyślne przyciski z interfejsu użytkownika artykuł, aby uzyskać więcej informacji.

1

Stuknij w Dołącz do Webex na ekranie głównym urządzenia lub kontrolera.

2

Wprowadź numer spotkania podany w zaproszeniu Webex Meetings i stuknij Dołączyć dołączyć do spotkania.Jeśli dołączasz do spotkania w pokoju osobistym, możesz użyć imienia i nazwiska lub adresu e-mail tej osoby, aby wyszukać jej pokój osobisty.


Przycisk Dołącz do Webex nie jest dostępny w modelach SX10 i SX20, gdy używasz ich za pomocą pilota.

1

Uzyskiwać Dołącz do Webex na ekranie głównym urządzenia lub kontrolera.

2

Wprowadź numer spotkania podany w zaproszeniu Webex Meetings i stuknij Dołączyć dołączyć do spotkania.Jeśli dołączasz do spotkania w pokoju osobistym, możesz użyć imienia i nazwiska lub adresu e-mail tej osoby, aby wyszukać jej pokój osobisty.