Pro přístup k hlasovým zprávám přímo ve webexu nepotřebujete kód PIN .

Informace o tom, pro jakou volací službu jste nastaveni, najdete v tématu Webex | Zjistit, jakou volací službu máte.

Přejděte do hlasové schránky , vyberte zprávu a pak si ji poslechněte jedním z následujících způsobů:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu a zvolte Přehrát hlasovou zprávu.
  • V okně, které se otevře vpravo, klikněte na Přehrát.

Máte na dosah ruky několik dalších možností: zavolejte osobě zpět se zvukem nebo videem, odstraňte zprávu nebo označte zprávu jako přečtenou.

Hlasové zprávy mohou zobrazovat jeden z těchto ukazatelů:

  • Vykřičník – Označuje naléhavou a důležitou hlasovou zprávu.

  • Klíč – Označuje soukromou hlasovou zprávu. Soukromé zprávy nelze předávat jiným lidem.

  • Zámek (pouze volání ve Webexu (Unified CM) – Označuje zabezpečenou hlasovou zprávu. Pokaždé, když zprávu přehrajete, stáhne se a místní soubor se po dokončení odstraní.


Pokud správce nenastavil hlasovou schránku tímto způsobem, můžete kliknout na Volat hlasovou schránku a podle pokynů poslouchat zprávy. Můžete také přistupovat k dalším funkcím hlasové schránky, jako je vytvoření přizpůsobeného pozdravu, odeslání zprávy a další. Pro přístup k těmto funkcím potřebujete PIN kód – pokud nemůžete vytvořit PIN kód, použijte postup nastavení PIN kódu nebo se obraťte na správce.

Ujistěte se, že máte PIN po ruce. Budete ji potřebovat k poslechu zpráv a správě hlasové schránky.

Informace o tom, pro jakou telefonní službu jste nastaveni, najdete v tématu Webex | Zjistit, jakou volací službu máte.

1

Přejděte do hlasové schránky a potom klepněte na v horní části historie hovorů.

2

Vyberte zprávu a potom v okně s informacemi hlasové schránky klepněte na Přehrát .

Máte na dosah ruky několik dalších možností: zavolejte osobu zpět, odstraňte zprávu nebo označte zprávu jako přečtenou.

3

Pokud jste nastaveni na volání ve Webexu (Sjednocený CM), můžete ji po poslechu zprávy odeslat do složky Koš. Potáhněte prstem doleva na zprávu a klepněte na Odstranit. Pokud potřebujete zprávu obnovit, protože jste ji omylem odstranili, přejděte do složky Koš, klepněte na zprávu a pak vyberte Obnovit.

4

Klepněte na , vyberte Volat hlasovouschránku a podle pokynů získejte přístup k dalším funkcím hlasové schránky, jako je vytvoření přizpůsobeného pozdravu, odeslání zprávy a další. Pro přístup k těmto funkcím potřebujete PIN kód. Pokud kód PIN nelze vytvořit, obraťte se na správce.