Nije vam potreban PIN da biste pristupili glasovne poruke direktno u webexu.

Da biste videli za koju uslugu pozivanja ste podešeni, pogledajte Webex | Saznajte koju uslugu pozivanja imate.

Idite na govornu poštu , odaberite poruku, a zatim je poslušajte na jedan od sledećih načina:

  • Kliknite desnim tasterom miša na poruku i izaberite stavku Reprodukuj glasovnu poruku.
  • Kliknite na dugme Reprodukuj u prozoru koji se otvara sa desne strane.

Na dohvat ruke vam je još nekoliko opcija: pozovite osobu sa audio ili video zapisom, izbrišite poruku ili označite poruku kao pročitanu.

Vaše glasovne poruke mogu da pokažu jedan od sledećih indikatora:

  • Uzvičnici – Označava hitnu, važnu glasovnu poruku.

  • Ključ – Označava privatnu glasovnu poruku. Ne možete da prosleđivanje privatnih poruka drugim osobama.

  • Zaključavanje (samo pozivanje u Webex (objedinjeni CM) – označava bezbednu glasovnu poruku. Svaki put kada reprodukujete poruku, ona se preuzima, a zatim se lokalna datoteka briše kada završite.


Ako administrator nije podesio vašu govornu poštu na ovaj način, možete da kliknete na dugme "Pozovi govornu poštu" i pratite upite da biste slušali poruke. Takođe možete da pristupite većem izboru funkcija govorne pošte, kao što je kreiranje personalizovanog pozdrava, slanje poruke i još mnogo toga. Potreban vam je PIN da biste pristupili ovim funkcijama – koristite podešavanje PIN procedure ili se obratite administratoru ako ne možete da kreirate PIN kôd.

Uverite se da vam je PIN pri ruci. Biće vam potrebno da slušate poruke i upravljate govornom poštom.

Da biste videli za koju telefonsku uslugu ste podešeni, pogledajte Webex | Saznajte koju uslugu pozivanja imate.

1

Idite na, a zatim dodirnite govornu poštu na vrhu istorije poziva.

2

Odaberite poruku, a zatim u prozoru Informacije o govornoj pošti dodirnite stavku Reprodukuj .

Na dohvat ruke vam je još nekoliko opcija: pozovite osobu nazad, izbrišite poruku ili označite poruku kao pročitanu.

3

Ako ste podešeni tako da pozivate Webex (Objedinjeni CM), nakon što preslušate poruku, možete da je pošaljete u fasciklu "Smeće". Brzo prevucite nalevo na poruku i dodirnite dugme Izbriši. Ako je potrebno da spasete poruku zato što ste je slučajno izbrisali, idite u fasciklu "Đubre", dodirnite poruku, a zatim izaberite stavku Spasavanje.

4

Dodirnite , izaberite stavku Pozovi govornupoštu , a zatim sledite upite za pristup većem broju funkcija govorne pošte, kao što su kreiranje personalizovanog pozdrava, slanje poruke i još mnogo toga. Potreban vam je PIN da biste pristupili ovim funkcijama. Ako ne možete da kreirate PIN, obratite se administratoru.