Příkazy instruují zařízení k provedení akcí, jako je přechod do pohotovostního režimu nebo nastavení nového uživatelského hesla.

Seznam použitelných příkazů se liší podle typu zařízení a verze nainstalovaného softwaru. Můžete zobrazit všechny veřejné příkazy s podporou cloudu, které jsou k dispozici v zařízení prostřednictvím centra Control Hub.

Control Hub poskytuje uživatelské rozhraní pro spouštění těchto příkazů za předpokladu, že neexistují žádná omezení z důvodu přístupových oprávnění, zabezpečení nebo soukromí.

1

V zobrazení zákazníka na https://admin.webex.com přejděte do nabídky Zařízení a vyberte zařízení.

2

V rozevírací nabídce Akce vyberte možnost Spustit xcommand a otevřete stránku příkazů zařízení.

Na této stránce můžete procházet nebo vyhledávat příkazy, které vás zajímají. Zde se zobrazí vaše dříve spuštěné příkazy.3

Vyberte příkaz, který má být proveden.

Otevře se stránka příkazů a vy budete mít možnost zadat hodnoty všech argumentů. Požadované možnosti jsou zobrazeny s hvězdičkou.


 

Příkaz může být označen jako nedostupný, pokud existují omezení z důvodu přístupových oprávnění, zabezpečení nebo soukromí. Na zařízeních v osobním režimu je několik příkazů k ochraně soukromí uživatelů nedostupných (např. zrušení ztlumení zvukových mikrofonů).


 

Pokud nenajdete příkaz, který hledáte, může to být způsobeno tím, že zařízení nemá k tomuto příkazu přístup kvůli své verzi softwaru nebo typu produktu. Informace o tom, které příkazy jsou k dispozici pro určitý typ zařízení, najdete na stránkách roomos.cisco.com. Vyberte nainstalovanou verzi softwaru, typ produktu, Příkaz, a backend Cloudová služba.Typy argumentů zahrnují:

  • Celá čísla – zadejte nebo použijte šipky pro zadání hodnoty. Bude uveden přijatý rozsah.

  • Struny – Zadejte řetězec.

  • Výčty – vyberte z rozevíracího seznamu.

  • Pole řetězců nebo celá čísla – Zadejte hodnoty, oddělené čárkami. Po stisknutí čárky nebo klávesy Enter bude hodnota přidána do pole.

  • Pole výčtů – Vyberte požadované zaškrtávací políčka.

  • Multiline – zadejte víceřádkový text do pole Body text.

4

Po definování všech požadovaných argumentů bude aktivováno tlačítko Spustit. Kliknutím spustíte příkaz.

Po spuštění příkazu se zobrazí informace o stavu spuštění. V případě potřeby bude obsahovat odpověď JSON z příkazu.