Kommandon som instruerar en enhet att utföra åtgärder, till exempel för att gå i vänteläge eller ställa in en ny lösenordsfras för användare.

Listan över tillämpliga kommandon varierar beroende på enhetstypen och vilken version av programvaran som är installerad. Du kan se alla offentliga, molnaktiverade kommandon som finns tillgängliga på enheten via Control Hub.

Control Hub ger dig ett användargränssnitt för att köra dessa kommandon, så att det inte finns några begränsningar på grund av åtkomstprivilegier, säkerhet eller sekretess.

1

Från kundvyn på går https://admin.webex.comdu till Enheter och väljer en enhet.

2

Från den nedrullningsbara listan Åtgärder väljer du Kör xCommand för att öppna enhetens kommandosida.

På den här sidan kan du bläddra eller söka efter de kommandon som du är intresserad av. Dina tidigare kommandon visas här.3

Välj kommandot för att exekvera.

En kommandosida öppnas, och du har möjlighet att ange värden för alla argument. Alternativen som krävs visas med en asterisk.


 

Ett kommando kan vara markerat som otillgängligt om det finns begränsningar gällande åtkomstprivilegier, säkerhet eller sekretess. På enheter med personligt läge är flera kommandon inte tillgängliga för att skydda användarsekretessen (t.ex. ljudmikrofoner på).


 

Om du inte hittar ett kommando som du letar efter kan det bero på att enheten inte har åtkomst till kommandot på grund av programvaruversion eller produkttyp. Mer information om vilka kommandon som finns tillgängliga för en specifik enhetstyp finns i roomos.cisco.com. Välj den installerade programvaruversionen, produkttypen, kommandot och en backend av Cloud.Argumenttyperna inkluderar:

  • Heltal – skriv in eller använd pilarna för att ange värdet. Det godkända intervallet kommer att anges.

  • Strängar – Skriv in i strängen.

  • Uppräkningar – Välj från listruta.

  • Matriser av strängar eller heltal – skriv in värdena, separerade med kommatecken. När man trycker på komma eller retur läggs värdet till i fältet.

  • Uppräkningsmatriser – Välj önskade kryssrutor.

  • Flerarad – Mata in flerradstexten i textfältet Brödtext.

4

När alla nödvändiga argument är definierade kommer knappen Kör att aktiveras. Klicka för att utföra kommandot.

När kommandot är igång visas en indikation på exekveringsstatusen. Detta kommer att innehålla JSON-svaret från kommandot, om tillämpligt.