Polecenia nakazują urządzeniu wykonanie czynności, takich jak przejście w tryb gotowości lub ustawienie nowego hasła użytkownika.

Lista odpowiednich poleceń różni się w zależności od typu urządzenia i wersji zainstalowanego oprogramowania. Możesz zobaczyć wszystkie publiczne polecenia z włączoną obsługą chmury, które są dostępne na urządzeniu za pośrednictwem Control Hub.

Control Hub zapewnia interfejs użytkownika do uruchamiania tych poleceń, pod warunkiem, że nie ma ograniczeń ze względu na uprawnienia dostępu, bezpieczeństwo lub prywatność.

1

W widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Urządzenia i wybierz urządzenie.

2

Z menu rozwijanego Akcje wybierz opcję Uruchom xCommand, aby otworzyć stronę poleceń dla urządzenia.

Na tej stronie możesz przeglądać lub wyszukiwać polecenia, które Cię interesują. Tutaj pojawią się Twoje poprzednio uruchomione polecenia.3

Wybierz polecenie do wykonania.

Otworzy się strona poleceń i będziesz mieć możliwość wprowadzenia wartości dla wszystkich argumentów. Wymagane opcje są wyświetlane z gwiazdką.


 

Polecenie może zostać oznaczone jako niedostępne, jeśli istnieją ograniczenia wynikające z uprawnień dostępu, bezpieczeństwa lub prywatności. Na urządzeniach w trybie osobistym kilka poleceń jest niedostępnych w celu ochrony prywatności użytkownika (np. Wyłącz wyciszenie mikrofonów audio).


 

Jeśli nie znajdziesz polecenia, którego szukasz, może to być spowodowane tym, że urządzenie nie ma dostępu do tego polecenia ze względu na wersję oprogramowania lub typ produktu. Aby dowiedzieć się, jakie polecenia są dostępne dla określonego typu urządzenia, odwiedź stronę roomos.cisco.com. Wybierz zainstalowaną wersję oprogramowania, typ produktu, polecenie i zaplecze chmury.Typy argumentów obejmują:

  • Liczby całkowite — wpisz lub użyj strzałek, aby wprowadzić wartość. Zaakceptowany zakres zostanie wskazany.

  • Ciągi — wpisz ciąg.

  • Wyliczenia — wybierz z listy rozwijanej.

  • Tablice ciągów lub liczb całkowitych — wpisz wartości oddzielone przecinkami. Po naciśnięciu przecinka lub Enter wartość zostanie dodana do pola.

  • Tablice wyliczeń — zaznacz żądane pola wyboru.

  • Wielowiersz — wprowadź treść wielowierszową w polu tekstowym Treść.

4

Po zdefiniowaniu wszystkich wymaganych argumentów przycisk Wykonaj zostanie włączony. Kliknij, aby wykonać polecenie.

Po zakończeniu wykonywania komendy zostanie wyświetlona informacja o stanie wykonania. W stosownych przypadkach będzie zawierać odpowiedź JSON z polecenia.