Opdrachten instrueren een apparaat om acties uit te voeren, zoals naar de stand-bymodus te gaan of een nieuwe gebruikerswachtwoordzin in te stellen.

De lijst met toepasselijke opdrachten varieert afhankelijk van het apparaattype en de versie van de geïnstalleerde software. U kunt alle openbare opdrachten in de cloud zien die beschikbaar zijn op het apparaat via Control Hub.

Control Hub biedt u een gebruikersinterface voor het uitvoeren van deze opdrachten, mits er geen beperkingen zijn vanwege toegangsrechten, beveiliging of privacy.

1

Ga vanuit de klantweergave op https://admin.webex.com naar Apparaten en selecteer een apparaat.

2

Selecteer in de vervolgkeuzelijst ActiesUitvoeren xCommand om de opdrachtpagina voor het apparaat te openen.

Op deze pagina kunt u bladeren of zoeken naar de opdrachten waarin u geïnteresseerd bent. Uw eerder uitgevoerde opdrachten worden hier weergegeven.3

Selecteer de opdracht om uit te voeren.

Er wordt een opdrachtpagina geopend en u hebt de optie om waarden in te voeren voor alle argumenten. De vereiste opties worden weergegeven met een asterisk.


 

Een opdracht kan als niet beschikbaar worden gemarkeerd als er beperkingen zijn vanwege toegangsrechten, beveiliging of privacy. Op apparaten in de persoonlijke modus zijn verschillende opdrachten niet beschikbaar om de privacy van de gebruiker te beschermen (bijv. het dempen van audiomicrofoons opheffen).


 

Als u geen opdracht vindt waarnaar u op zoek bent, kan dit zijn omdat het apparaat geen toegang heeft tot die opdracht vanwege de softwareversie of het producttype. Zie roomos.cisco.com voor meer informatie over welke opdrachten beschikbaar zijn voor een specifiek apparaattype. Selecteer de geïnstalleerde softwareversie, het producttype, Opdracht, en een backend van Cloud.Mogelijke argumenten zijn:

  • Gehele getallen: typ of gebruik de pijlen om de waarde in te voeren. Het geaccepteerde bereik wordt aangegeven.

  • Tekenreeksen – Typ de tekenreeks.

  • Opsommingen – Selecteer in de vervolgkeuzelijst.

  • Arrays van tekenreeksen of gehele getallen – Typ de waarden in, gescheiden door komma's. Wanneer u op komma of Enter drukt, wordt de waarde toegevoegd aan het veld.

  • Lijsten – Selecteer de gewenste selectievakjes.

  • Multiline – Voer de multiline-hoofdtekst in het tekstveld Body in.

4

Wanneer alle vereiste argumenten gedefinieerd zijn, wordt de knop Uitvoeren ingeschakeld. Klik om de opdracht uit te voeren.

Wanneer het commando klaar is met draaien, wordt een indicatie van de uitvoeringsstatus getoond. Dit bevat, indien van toepassing, de JSON-reactie van het commando.