Opdrachten die een apparaat instructies geven om acties uit te voeren, bijvoorbeeld om naar de stand-bymodus te gaan of om een nieuwe wachtwoordzin in te stellen.

De lijst met toepasselijke opdrachten varieert, afhankelijk van het apparaattype en de versie van de geïnstalleerde software. U kunt alle openbare, in de cloud ingeschakelde opdrachten bekijken die beschikbaar zijn op het apparaat via Control Hub.

Control Hub biedt u een gebruikersinterface voor het uitvoeren van deze opdrachten, op te geven dat er geen beperkingen zijn vanwege toegangsrechten, beveiliging of privacy.

1

Ga vanuit de klantweergave op https://admin.webex.comnaar Apparaten en selecteer een apparaat.

2

Selecteer in de vervolgkeuzepagina Acties de optie xCommand uitvoeren om de opdrachtpagina voor het apparaat te openen.

Op deze pagina kunt u bladeren of zoeken naar de opdrachten waarin u geïnteresseerd bent. Uw eerder uitgevoerde opdrachten worden hier weergegeven.3

Selecteer de opdracht die u wilt uitvoeren.

Er wordt een opdrachtpagina geopend en u hebt de optie om waarden in te voeren voor alle argumenten. De vereiste opties worden weergegeven met een sterretje.


 

Een opdracht kan als niet beschikbaar worden gemarkeerd als er beperkingen zijn vanwege toegangsrechten, beveiliging of privacy. Er zijn op apparaten voor de persoonlijke modus meerdere opdrachten niet beschikbaar om de privacy van gebruikers te beschermen (bijvoorbeeld audiomicrofoons Dempen inschakelen).


 

Als u geen opdracht vindt die u zoekt, kan het zijn dat het apparaat vanwege de softwareversie of het producttype geen toegang heeft tot die opdracht. Zie de opties voor een specifiek apparaattype om na te gaan welke opdrachten beschikbaar zijn roomos.cisco.com. Selecteer de geïnstalleerde softwareversie, het producttype, Command en een back-end van Cloud.Argumenttypen zijn onder andere:

  • Gehele getallen: typ of gebruik de pijlen om de waarde in te voeren. Het geaccepteerde bereik wordt aangegeven.

  • Tekenreeksen – Typ de tekenreeks.

  • Opties – selecteer in het vervolgkeuzelijst.

  • Arrays van reeksen of gehele getallen – Typ de waarden, gescheiden door komma's. Wanneer u op komma of Enter drukt, wordt de waarde aan het veld toegevoegd.

  • Arrays van de opties – Selecteer de gewenste selectievakjes.

  • Meerlijn – Voer de meerlijntekst in het tekstveld Body in.

4

Wanneer alle vereiste argumenten zijn gedefinieerd, wordt de knop Uitvoeren ingeschakeld. Klik om de opdracht uit te voeren.

Wanneer de opdracht is uitgevoerd, wordt een indicatie van de uitvoeringsstatus weergegeven. Dit zal het JSON-antwoord van de opdracht bevatten, indien van toepassing.