Po nahrání nelze odeslat e-mail pro síťový záznam.

Po nahrání nelze odeslat e-mail pro síťový záznam.

Po nahrání nahrávky není možnost pozvat.

Na stránce vlastností záznamu není možné odeslat odkaz na nahrávání e-mailem.

Nemám možnost odeslat odkaz na nahrávání ARF e-mailem.

Výchozí nastavení záznamů MP4 ve schůzkách Webex 40.10

V nadcházející říjnové (40.10) aktualizaci budou zcela nové nahrávky ve webexových schůzkách uloženy ve formátu MP4, a to buď v cloudu, nebo místně, jak je vybráno na úrovni webu nebo hostitele, s prostředím pro video. Standardizací formátu nahrávání budete mít i po schůzkách širší výběr nástrojů pro přehrávání, lepší zabezpečení a bez námahy. Stávající nahrávky ARF a WRF lze stále stahovat nebo přehrávat na webu Webex. Další informace týkající se nahrávání založeného na videu naleznete v části Síťové nahrávky MP4 založené na videu ve webexových schůzkách a událostech Webex.

Příčina:
Toto chování je záměrné pro síťový záznam, který je znovu nahrán na web.

řešení:

Možnost Odeslat e-mail je k dispozici pouze pro síťové nahrávky (NBR) vyplněné po dokončení schůzky. Pokud hostitel stáhne a znovu nahraje NBR, funkce Odeslat e-mail se ztratí.

Alternativní řešení:

  1. Převeďte síťový záznam (. ARF) do windows media videa (. WMV), viz:
  2. Převedený záznam nahrajte na web webexu, viz:

Byl tento článek užitečný?