Kde jsou uložena data dotazování?

Kde jsou uložena data dotazování?

Existuje způsob, jak načíst data dotazování, pokud nejsou specificky uložena v relaci?

Jaké je výchozí umístění pro uložená hlasování?

Podívejte se na výchozí umístění úložiště níže:

  • Systém Windows 7: C:\users\USERPROFILE\Documents\(WebexMeetingNumber-MeetingTopic)
  • Windows 10: Tento počítač\Místní disk (C:)\Users\USERPROFILE\Documents\(WebexMeetingNumber-MeetingTopic)

Pokud dokument nebyl uložen ve schůzce a nezobrazí se ve výše uvedené složce, není možné, aby Webex načetl data dotazování. Data dotazování nejsou uložena na serverech Webex.

Byl tento článek užitečný?