Var har omröstnings data sparats?

Var har omröstnings data sparats?

Finns det något sätt att hämta omröstnings data om de inte specifikt sparats i sessionen?

Vad är standard platsen för sparade omröstningar?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller felaktig användning av informationen.

Se standard lagrings platsen nedan:

  • Windows 7: C:\users\USERPROFILE\Documents\ (WebexMeetingNumber-MeetingTopic)
  • Windows 10: den här PC\Local-disken (C:) \Users\USERPROFILE\Documents\ (WebexMeetingNumber-MeetingTopic)

Om dokumentet inte sparades i mötet och inte visas i mappen ovan är det ingen möjlighet för WebEx att hämta omröstnings data. Omröstnings data lagras inte på WebEx-servrar.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar
arrow up