Gdje se spremaju anketni podaci?

Gdje se spremaju podaci o anketama?

Postoji li način za dohvaćanje podataka o anketama ako nisu posebno spremljeni u sesiji?

Koja je zadana lokacija za spremljene ankete?

Pogledajte zadano mjesto za pohranu u nastavku:

  • Windows 7: C:\users\USERPROFILE\Documents\(WebexMeetingNumber-MeetingTopic)
  • Windows 10: Ovaj PC\Lokalni disk (C:)\Users\USERPROFILE\Documents\(WebexMeetingNumber-MeetingTopic)

Ako dokument nije spremljen u sastanku i ne pojavljuje se u gornjoj mapi, Webex ne može dohvatiti podatke o anketama. Podaci o anketama nisu pohranjeni na Webex poslužiteljima.

Je li taj članak bio koristan?