Gde se čuvaju podaci ankete?

Gde se čuvaju podaci ankete?

Da li postoji način da se preuzmu podaci o anketama ako nisu posebno sačuvani u sesiji?

Koja je podrazumevana lokacija za sačuvane ankete?

Pogledajte dole navedenu podrazumevanu lokaciju za skladištenje:

  • Windows 7: C:\users\USERPROFILE\Documents\(WebexMeetingNumber-MeetingTopic)
  • Windows 10: Ovaj računar\Lokalni disk (C:)\Users\USERPROFILE\Documents\(WebexMeetingNumber-MeetingTopic)

Ako dokument nije sačuvan na sastanku i ne pojavi se u gorenavedeoj fascikli, Webex nije moguće preuzeti podatke za anketiranje. Podaci ankete se ne skladište na Webex serverima.

Da li je ovaj članak bio koristan?