Co je relace Webex typ 10 a typ relace Webex 14?

Co je relace Webex typ 10 a typ relace Webex 14?

K čemu jsou přidruženy relace Webex typu 10 a 14?

Typ relace Webex 10 je typ relace Přístup odkudkoli a je k dispozici pro schůzky, události, školení a podporu Webexu.Zatímco relace Webex typu 14 je typ relace SMARTech a je přidružen k podpoře Webexu.

Výše uvedené dva kódy relací se nezobrazují na stránce Přehled webu, ale zobrazují se v souboru . CSV exportovaný z centra správy webu nebo řízení a spravuje je CSM z back-endu.

Není možné přidat službu Access Anywhere/Remote Access importem seznamu uživatelů s 10 a 14 typy relací.

Správce webu musí upravit uživatelský účet a zaškrtnout políčko "Přístup odkudkoli".V případě vzdáleného přístupu může správce upravit účet hostitele a kliknutím na odkaz Upravit přiřazené počítače přiřadit uživateli konkrétní počítače nebo skupiny počítačů. (Poznámka: Počítače se vzdáleným přístupem nebudou viditelné pro hostitele na webu služby Webex, pokud jim nejsou přiřazeny počítače)
 

Byl tento článek užitečný?