Šta je Webex session type 10 i Webex Session type 14?

Šta je Webex session type 10 i Webex Session type 14?

Sa čime su povezani Webex sesija tipa 10 i 14?

Tip Webex sesije 10 je tip sesije "Access Anywhere" i dostupan je za Webex sastanke, događaje, obuku i podršku.Dok je Webex Session Type 14 SMARTech tip sesije i povezan je sa podrškom za Webex.

Gorenavedena dva koda sesije se ne pojavljuju na stranici za pregled lokacije, ali se pojavljuju u programu . CSV je izvezen iz čvorišta za administratore/kontrolu lokacije i njima upravlja CSM sa zadnje strane.

Nije moguće dodati uslugu pristupa bilo gde/daljinskom pristupu putem uvoza korisničke liste sa 10 i 14 tipova sesije.

Administrator lokacije mora da uredi korisnički nalog i proveri polje "Pristup bilo gde".Za daljinski pristup administrator može da uređuje nalog domaćina, a zatim kliknite na vezu Uredi dodeljene računare da biste korisniku dodelili određene računare ili grupe računara. (Imajte na kraju da računari daljinskog pristupa neće biti viđeni domaćinu na Webex lokaciji, osim ako im nisu dodeljeni računari)
 

Da li je ovaj članak bio koristan?