Co to jest sesja Webex Typ 10 i Webex Typ sesji 14?

Co to jest sesja Webex Typ 10 i Webex Typ sesji 14?

Z czym skojarzony jest sesja Webex 10 i 14?

Sesja Webex Type 10 jest typem sesji Access Anywhere i jest dostępna dla spotkań Webex, wydarzeń, szkoleń i pomocy technicznej. Natomiast Webex Session Type 14 jest typem sesji SMARTech i jest skojarzony z obsługą Webex.

Powyższe dwa kody sesji nie są wyświetlane na stronie przeglądu witryny, ale pojawiają się w programie . Csv eksportowane z Usługi Administrator/Kontrola witryny i są zarządzane przez CSM z wewnętrznej bazy danych.

Nie można dodać usługi Access Anywhere/Remote Access za pomocą importowania listy użytkowników z typami 10 i 14 sesji.

Administrator witryny musi edytować konto użytkownika i zaznacz pole "Dostęp do dowolnego miejsca". W przypadku dostępu zdalnego administrator może edytować konto hosta i kliknąć łącze Edytuj przydzielone komputery, aby przypisać określone komputery lub grupy komputerów do użytkownika. (Należy zauważyć, że komputery dostępu zdalnego nie będą widoczne dla hosta w witrynie Webex, chyba że są one przypisane komputery)
 

Czy ten artykuł był pomocny?