Co to jest sesja Webex typu 10 i sesja Webex typu 14?

Co to jest sesja Webex typu 10 i sesja Webex typu 14?

Z czym są związane sesje Webex typu 10 i 14?

Webex Session Type 10 jest typem sesji Access Anywhere i jest dostępny dla Webex Meetings, Events, Training i Support.Natomiast typ sesji Webex 14 jest typem sesji SMARTech i jest powiązany z obsługą Webex.

Powyższe dwa kody sesji nie są wyświetlane na stronie przeglądu witryny, ale są wyświetlane w programie . Pliki CSV wyeksportowane z Site Admin/Control Hub i są zarządzane przez CSM z zaplecza.

Nie można dodać usługi Dostęp z dowolnego miejsca/dostępu zdalnego poprzez zaimportowanie listy użytkowników zawierającej 10 i 14 typów sesji.

Administrator witryny musi edytować konto użytkownika i zaznaczyć pole "Dostęp z dowolnego miejsca".W przypadku dostępu zdalnego administrator może edytować konto hosta i kliknąć łącze Edytuj przypisane komputery, aby przypisać określone komputery lub grupy komputerów do użytkownika. (Uwaga: komputery dostępu zdalnego nie będą widoczne dla hosta w witrynie Webex, chyba że mają przypisane komputery)
 

Czy ten artykuł był pomocny?