Říjen 2021 (41. 10. 3)

Povolte vlastní možnosti pro události Webex

Jako správce můžete povolit a zakázat možnosti pro události tak, aby vyhovovaly požadavkům vašeho webu. To umožňuje konfigurovat web tak, aby byl v souladu s předpisy HIPAA.

Ve výchozím nastavení jsou v událostech Webex (nové) povoleny následující možnosti:

 • Nástroj poznámky

 • Sdílení aplikace

 • Dálkové ovládání sdílení aplikací

 • Konverzace

 • Sdílení plochy

 • Dálkové ovládání sdílení plochy

 • Sdílení dokumentů a prezentace

 • Přenos souborů

 • Zkušební relace

 • Otázky a odpovědi

 • Záznam – místní počítač

 • Záznam – síť

 • Sdílení webového prohlížeče

 • sdílení webového prohlížeče— dálkové ovládání

 • Tabule

Další informace naleznete zde Povolit vlastní možnosti pro Webex Events (nové)

Říjen 2021 (41.10)

Říjen 2021 (41.10)

Vybrané funkce pro tuto aktualizaci

Zkušenosti před schůzkou

Streamujte své Webex Meetings nebo události Webex do služby Vbrick, která je dostupná pro službu Webex pro státní správu

Jako hostitel můžete streamovat své schůzky nebo události služby Webex do služby Vbrick Rev. To vám umožňuje spojit se se svým publikem snadným sdílením videa a obsahu pomocí ovládacích prvků Webex .

Další informace naleznete zde Streamujte své aplikace Cisco Webex Meetings nebo Events do služby Vbrick .

Průběh schůzky

Simultánní tlumočení

Hostitelé pozvou tlumočníky a podle potřeby je přiřadí do správného jazykového kanálu. Hostitelé mohou na začátku schůzky vytvořit zvukové kanály.

Další informace naleznete ve vybraných funkcích této aktualizace.

Nabídka rozložení: Optimalizovaný vzhled

Optimalizovali jsme vzhled a chování Rozložení , abyste mohli snadno najít hledaná nastavení.

Další informace naleznete zde

Zobrazit jména účastníků pro reakce

Hostitel může zadat, zda se jména účastníků zobrazí v reakcích zobrazených v událostech Webex (nové) a Webex Meetings.

Další informace naleznete zde Použít reakce v událostech Webex Meetings a Webex (nové) .

Přizpůsobení zobrazení účastníka webové vysílání

hostitel události Webex může přizpůsobit vzhled zobrazení účastníka ve webovém vysílání. Mohou také upravit logo, motiv a barvu zobrazení zvýraznění.

Další informace naleznete zde Přizpůsobte, co se účastníkům zobrazí ve vašich webových vysíláních .

Podpora nových jazyků

V této aktualizaci zavádíme podporu čtyř dalších jazyků v Webex Meetings, Webex Events (nové), Web aplikaci, mobilní aplikaci a zvuku: Norština, bulharština, srbština, chorvatština. Všechny hlášky se uživatelům zvuku přehrávají ve vybraném jazyce.

Nastavení usnadnění přístupu: Spravujte oznámení čtečka obrazovky a velikost písma konverzace

V této aktualizaci jsme přidali novou položku v rámci Nápověda > Nastavení usnadnění přístupu .

Další informace naleznete ve vybraných funkcích této aktualizace.

Unifikované předvolby schůzky

Sjednocením nastavení schůzky do jednoho rozhraní předvoleb jsme vám zjednodušili organizaci schůzky v nastavení. To je také v souladu s předvolbami, které najdete mimo schůzku v aplikace Webex.

V samotném nastavení se nic nemění (stejné funkce, které znáte a máte rádi), počínaje touto aktualizací si však všimnete, že při spuštění některé z následujících možností se nyní otevře sjednocené dialogové okno:

 • Možnosti zvuku

 • Možnosti videa

 • Předvolby „Oznámení“.

 • Klávesové zkratky

 • Nastavení přístupnosti

Další informace naleznete zde

Zkušenosti po schůzce

Zpráva o hostiteli pro webová vysílání

Hostitel nyní může zobrazit stejnou zprávu o účastnících ve webovém vysílání Webex Events (nové) jako při webináři. Po skončení webcastu Webex vygeneruje zprávu a hostitel jej může najít v Dokončené schůzky kartu.

Další informace naleznete zde Generovat zprávy hostitele pro Webex Events (nové) .


 

Tato funkce není podporována Webex pro státní správu.

Sestavy o účasti a registracích

Jako hostitel máte na jednom místě přístup ke zprávám o účasti a registracích schůzek a událostí, abyste mohli lépe porozumět účasti na schůzce nebo události. V zobrazení zprávy o registraci můžete vyhledat něčí registraci. Kliknutím na jméno žadatele o registraci můžete zobrazit jednotlivou registraci a zprávy exportovat do souboru ve formátu CSV , který je k dispozici pro obě zprávy.

Další informace naleznete zde Generujte zprávy o účasti a registracích pro Webex Meetings a Webex Events .

Vylepšení médií

GDM zpětného volání Edge

V nepřetržitém úsilí zlepšovat prostředí ze schůzek našich zákazníků jsme pro všechny zákazníky služby Webex Edge Audio zpřístupnili novou funkci zpětného volání GDM (Global Distributed Media) aplikace Edge Audio. Vaše pobočky po celém světě budou nyní přijímat zpětné volání Edge z vašeho nejbližšího datového centra Cisco Data Center a váš provoz v síti mezi kontinenty přeneseme přes páteřní síť Cisco namísto internetu – čímž se zvýší kvalita hlasu .

Máte například web Webex v USA, který má pobočku v Japonsku. Uživatelé dříve z pobočky v Japonsku obdrží zpětné volání aplikace Edge z datového centra USA prostřednictvím internetu. Když japonský uživatel promluví, jeho zvuk je přenesen do USA k mísení a znovu prostřednictvím Internetu. Jakmile je tato funkce povolena, uživatel obdrží zpětné volání Edge z našeho asijsko-pacifického datového centra, které je mnohem blíž. Navíc, jejich zvukové kapsy budou potřebovat pouze spojení s asijsko-pacifickým datovým centrem Cisco přes internet a pak bude většina vzdálenosti mezi kontinenty mezi asijsko-pacifickým datovým centrem a datovým centrem v USA pokryta prostřednictvím páteřní sítě Cisco.

Vylepšení zařízení

Zařízení Webex ve skupinách

V aktualizaci 41.9 jsme oznámili omezenou dostupnost, nyní je však podpora relace 41.10 Breakout pro zařízení Webex obecně dostupná všem zákazníkům.

Hostitelé mohou přesunout zařízení do schůzka ve skupinách ve skupinách, aby mohli využívat inkluzivnější prostředí pro ostatní uživatele. Uživatelé na zařízeních uvidí příslušné výzvy při jejich přiřazení a přesunu do schůzek ve skupinách.

Požadavky

Zařízení Webex se softwarem Room OS 10.

Známá omezení:

 1. Podpora schůzek ve skupinách je k dispozici pouze u zařízení připojených ke Webex Cloud a zařízení Webex Edge nakonfigurovaných pro režim optimalizovaného připojení Webex .

 2. Starší zařízení, jako jsou řady DX, SX a MX, nelze přesunout do schůzka ve skupinách ve skupinách a zůstávají v hlavní relaci.

 3. Předběžné přiřazení videozařízení do schůzek ve skupinách není v této aktualizaci k dispozici. Uživatele na zařízeních je nutné ručně přiřadit k zamýšleným schůzkám ve skupinách.

 4. Uživatelé na zařízeních nebudou moci vybrat schůzka ve skupinách ve skupinách, ke které se chtějí připojit, pokud jsou relace nastaveny tak, aby účastníci mohli vybrat libovolnou relaci.

 5. Když je uživatel aplikace Schůzky ve schůzka ve skupinách ve skupinách a pokusí se spárovat se zařízením, které je již ve schůzka ve skupinách, uvítá jej zpráva o obsazení zařízení.

 6. Uživatelé na zařízeních nemohou požádat o pomoc ve schůzka ve skupinách ve skupinách.

 7. Zprávy vysílání odeslané hostitelem nejsou na zařízeních viditelné.

aby se uživateli protokol SIP při schůzce s omezeným přístupem při sdílení obrazovky zobrazila zprávy upozornění

Pokud hostitel omezil sdílení během schůzky, uživatelé protokol SIP uvidí zprávu s vysvětlením, proč se pokus o sdílení nezdařil.

Další informace naleznete zde Zařízení Webex| Schůzky ve skupinách

Aplikace Webex Meetings pro iOS a Android

Viz Prostředky k mobilní aplikaci Cisco Webex Meetings naleznete další informace o mobilní aplikaci Webex Meetings .

Události – Rozšíření konverzace panelistů a účastníků

V Android a iOS mohou účastníci chatovat s jednotlivými panelisty, všemi panelisty a se všemi v Webex Events (nové). Panelisté mohou chatovat se všemi panelisty a se všemi, kteří se zúčastní události.

Další informace naleznete zde Role v Webex Events (nové) .

Podpora videa 1080P ve schůzce

Aplikace pro systémy iOS a Android podporují příjem videa v rozlišení 1080p během schůzky.

Webex Meetings pro iOS

Viz Prostředky k mobilní aplikaci Cisco Webex Meetings naleznete další informace o mobilní aplikaci Webex Meetings .

K dispozici je podpora pro nové modely iPhone

Schůzky Webex jsou podporovány na nových telefonech Apple iPhone. Po upgradu svých zařízení na nejnovější budou mít uživatelé schůzky bez problémů.

Pro Apple iOS 15 je k dispozici podpora

Aplikace Webex Meetings bude podporována Apple iOS 15.

Zkušenosti s administrací

Konec podpory pro sdílení souborů sady Office 2010

Microsoft ukončila 13. října 2020 podporu pro sadu Microsoft Office 2010. Počínaje verzí 41.10 již nemůžeme pro tuto verzi systému Office poskytovat podporu sdílení souborů ve Webex . Doporučujeme aktualizovat na nejnovější verzi Office nebo použít sdílení obrazovky nebo sdílení aplikací.

Oznámení o konci životnosti pro připojení podle číslo schůzky pomocí předčíslí a přípony

Po 11. říjnu 2021 se uživatelé budou moci již po telefonu připojit ke schůzkám pomocí předčíslí a přípon. Bude odebrán z nastavení schůzky v centru Control Hub.

Tato funkce byla široce používána zákazníky, kteří se připojují ke schůzkám na zařízeních. Protože existuje způsob připojení ke schůzce pomocí tlačítka Připojit, již není vyžadováno připojení pomocí číslo schůzky pomocí předčíslí a přípony.

Rozhraní API aplikace Webex Meetings

Podpora rozhraní Webex Meetings API pro Webex Events (nové)

Vývojáři mohou nyní plánovat události pomocí API pro schůzky. Rozhraní API podporuje standardní operace CRUD v souladu s videozařízeními API pro aktuální schůzky. Bude vycházet více funkcí API na podporu Webex Events (nové), takže v nadcházejících měsících sledujte další informace.


 

Tato funkce není podporována Webex pro státní správu.

Září 2021 (41.9.1)

Optimalizujte svůj hlas

Ze svého hlasu můžete odfiltrovat hlasy na pozadí a šumy, které by normálně byly snímány mikrofonem, a vytvořit tak lepší a poutavější prostředí schůzek a událostí.

Další informace naleznete zde Optimalizujte schůzky a události pro svůj hlas

Září 2021 (41,9)

Vybrané funkce pro tuto aktualizaci

 • Pohlcující sdílení

  Osobní počítač

  Vytvořte osobnější a poutavější prostředí prezentace ponořením videa přímo do sdílené obrazovky nebo aplikace. V Sdílejte obsah nabídce, je tu nová možnost: Zobrazit mě před prezentací. Zaškrtněte toto zaškrtávací políčko a vaše video se vloží do obsahu, který sdílíte.

  Ve výchozím nastavení se video zobrazuje v pravém dolním rohu, ale vy máte úplnou kontrolu nad změnou velikosti a umístěním videa v průběhu prezentace.

  Další informace naleznete zde Zobrazit vaše video přes sdílený obsah v událostech Webex Meetings a Webex .

  Mobil

  Imerzní sdílení jako účastníka

  Uživatelé aplikací pro systémy iOS a Android mohou zobrazit imerzní sdílení jako účastník. Uživatelé mobilních aplikací si v současné době nemohou při prezentaci zvolit imerzní sdílení.

  Další informace naleznete zde Zobrazit vaše video přes sdílený obsah v událostech Webex Meetings a Webex .

 • Slido Integrace do webináře Webex Events (nové)

  Osobní počítač

  V této aktualizaciSlido je nyní k dispozici v Webex Events (nové) a podporuje rozlišení 5k a nižší. Slido je k dispozici pouze v režimu webináře, a není k dispozici pro webové vysílání.

  Další informace naleznete zde


   

  Tato funkce není pro Webex pro státní správu dostupná.

  Mobil

  Nyní jsou podporovány aplikace pro systémy iOS a AndroidSlido :

  • Když hostitel události nebo spoluhostitel zahájí anketu nebo Otázky a odpovědiSlido a pak se mobilním účastníkům zobrazí.

  • Mobilní účastníci mohou odpovídat na anketu.

  • Odpovědi mobilních účastníků se ukládají doSlido back-end uživatele.

  • Přepnutím v centru Webex Control Hub tuto funkci zapněte nebo vypněte.

  Omezení

  Mobilní uživatelé nemohou prostřednictvím zahájit anketu nebo funkce Otázky a odpovědi&ASlido .

 • Vylepšení rozvržení videa pro tablet a iPad

  iPad Pro a tablety se systémem Android vyšší třídy mohou nyní během schůzek využívat vylepšené rozložení pódia s videom. V současné době podporuje zobrazení pódia pouze čtyři až pět videí. Díky této aktualizaci mohou uživatelé zobrazit osm až devět videí v závislosti na rozložení pódia:

Webex Events (nové)

Slido integrace do webináře k Webex Events (nové)

V této aktualizaciSlido je nyní k dispozici v Webex Events (nové) a podporuje rozlišení 5k a nižší. Slido je k dispozici pouze v režimu webináře, a není k dispozici pro webové vysílání.


 

Tato funkce není pro Webex pro státní správu dostupná.

Aktualizované rozvržení pro Webex Events (nové)

V této aktualizaci jsme vylepšili rozložení informací o schůzce pro nadcházející události.

Další informace naleznete zde Přiřadit oprávnění v Webex Events (nové) .

Vylepšení správy účastníků v Webex Events (nové)

Vylepšení správy účastníků nyní umožní hostitelům spravovat oprávnění účastníků a umožní účastníkovi konverzovat se speciálním panelistou a všemi ostatními.

Další informace naleznete zde Přiřadit oprávnění v Webex Events (nové) .

Přidejte události Webex Events do Microsoft 365 a Kalendáře Google

Hostitel a pozvané osoby si nyní mohou stáhnout informace ICS události z okna podrobností událostí. Pozvaní lidé mohou také přidat událost do svého Kalendáře Google a Microsoft 365 Calendar z e-mailů s pozvánkami.

Další informace naleznete zde Plánování webinářů a webových vysílání pomocí Webex Events (nové) .

Zkušenosti před schůzkou

Podpora systému MacOS 12 Monterey (beta verze)

V rámci připravenosti na nadcházející aktualizaci systému MacOS 12 z Monterey je aplikace Webex Meetings nyní podporována v systému MacOS 12 (beta verze) pro ty zákazníky, kteří chtějí s testováním začít brzy.

Další informace naleznete zde Požadavky na systém Webex Meetings Suite .

Průběh schůzky

Pohlcující sdílení

Vytvořte osobnější a poutavější prostředí prezentace ponořením videa přímo do sdílené obrazovky nebo aplikace. V Sdílejte obsah nabídky, je tu nová možnost: Zobrazit mě před sdíleným obsahem . Zaškrtněte toto zaškrtávací políčko a vaše video se vloží do obsahu, který sdílíte.

Další informace naleznete ve vybraných funkcích této aktualizace.

Byl vylepšen postup opuštění, který zabraňuje spoluhostitelům v neúmyslném ukončení schůzky

Zlepšili jsme tok, když spoluhostitel opustí schůzku, abychom omezili počet případů, kdy spoluhostitel ukončí schůzku omylem. Nyní, pokud spoluhostitel rozhodne Ukončit schůzku pro všechny z nabídky opustit, když je hostitel stále aktivně na schůzce, zobrazí se výzva s varováním, že hostitel je stále na schůzce, s žádostí o potvrzení, zda chtějí schůzku opravdu pro všechny ukončit nebo zrušit a opustit. schůzku místo toho. Toto sekundární potvrzovací dialogové okno je podporováno pro Webex Meetings a Webex Events (nové a klasické).

Další informace naleznete zde Hostování schůzka Webex – rychlé referenční úlohy .

Další klávesové zkratky pro systém Windows

Přidali jsme několik dalších klávesových zkratek pro systém Windows, aby byly konzistentní s klávesovými zkratkami dostupnými v systému Mac. S klávesovými zkratkami jsou navíc použitelné také v okně náhledu, včetně Ztlumit, Zapnout a Vypnout video.

 • Ctrl + Shift + E – Vyloučit účastníka

 • Ctrl + 0 – Přizpůsobit sdílený obsah prohlížeči

 • Ctrl + N – zamknutí nebo odemknutí schůzky

 • Ctrl + Shift + Y – Synchronizujte zobrazení stránky, snímku nebo tabule, aby všichni viděli stejné zobrazení

 • Ctrl + Shift + F –Nastavte velikost písma na tabuli

 • Ctrl + T –Zobrazí nebo skryje boční panel miniatur

 • Ctrl + Shift + I – zobrazení nebo skrytí jmen ve videu

 • Ctrl + B – Sdílení webového prohlížeče

 • Ctrl + Shift + N –Přidání stránky na tabuli

 • Ctrl + Shift + O –Vymazat můj ukazatel

 • Ctrl + Shift + Del – Vymažte všechny ukazatele

 • Ctrl + Del – Vymaže všechny poznámky na tabuli

 • Ctrl +N – Uzamknutí nebo odemknutí schůzky (změna na Ctrl+R – Uzamčení nebo odemknutí schůzky)

Další informace naleznete zde Funkce usnadnění Webex Meetings a Webex Events .

Popisy nástrojů nyní zahrnují klávesové zkratky

Popisy nástrojů, které se zobrazují, když umístíte ukazatel na požadovanou akci, zahrnují klávesová zkratka(je-li k dispozici). To zlepšuje zjistitelnost a vyhledávání zástupců je intuitivnější.

Další informace naleznete zde Funkce usnadnění Webex Meetings a Webex Events .

K procházení kdekoli v okně schůzky použijte klávesu Tab (Mac)

Stejně jako v systému Windows, i nyní můžete používat standard Karta nebo Shift + Tab pro procházení celého okna schůzky včetně všech otevřených panelů na Macu.

Můžete stále používat F6 jako rychlá zkratka pro přepínání mezi oblastí panelů a hlavní okno. CTRL + Tab lze stále použít jako rychlou klávesovou zkratku pro pohyb mezi více panely, které máte otevřené.

Další informace naleznete zde Funkce usnadnění Webex Meetings a Webex Events .

Zvedněte ruku při schůzkách ve skupinách

V schůzka ve skupinách ve skupinách můžete zvedat a spouštět ruku stejně jako v hlavní části. Podobně mohou hostitelé a spoluhostitelé ve schůzka ve skupinách ve skupinách spustit ruce ostatních účastníků.

Další informace naleznete zde Zvednout ruku v Webex Meetings a Webex Events (nové) .

Vylepšení médií

Soukromé schůzky Webex Video Mesh

Funkce soukromá schůzka zvyšuje zabezpečení schůzky tím, že ukončuje média ve vašich prostorách. Při naplánování soukromé schůzky se média vždy ukončí v uzlech Video Mesh uvnitř podniková síť bez jakékoli cloudové kaskády. Na rozdíl od běžných schůzek, pokud jsou místní uzly plné, média se nehrnou do cloudu Cisco Webex .

Všichni účastníci soukromé schůzky musí patřit k vaší organizaci. Mohou se připojit pomocí aplikace Webex nebo ověřeného videosystému. K soukromé schůzce se mohou připojit účastníci s přístupem k vaší síti VPN nebo MRA. K soukromé schůzce se však nikdo nemůže připojit z místa mimo vaši síť.

Viz Soukromé schůzky části v příručce pro nasazení a Naplánujte si soukromou schůzku služby Webex článek. Další informace naleznete zde Poznámky k verzi Video filtrování Cisco Webex .

Video Mesh GDM

Video Mesh využívá možnosti globálně distribuovaných médií (GDM) služby Webex k dosažení lepšího směrování médií. K dosažení optimální konektivity vybere Webex při kaskádách kaskády Video Mesh do služby Webex uzel cloudových médií nejbližší k vašemu podniku. Provoz poté prochází přes páteřní síť Webex k interakci s Webex pro schůzku. Toto směrování minimalizuje latenci a ponechává většinu provozu na páteřní síti Webex a mimo internet.

Další informace naleznete v části Připravte své prostředí části v příručce pro nasazení.

Vylepšení zařízení

Zařízení Webex ve skupinách

Oznamujeme omezenou dostupnost podpory schůzka ve skupinách pro zařízení Webex . Hostitelé mohou nyní přesunout zařízení do schůzka ve skupinách ve skupinách, aby mohli využívat inkluzivnější prostředí pro ostatní uživatele. Uživatelé na zařízeních vidí příslušné výzvy při přiřazení a přesunu do schůzek ve skupinách.

Omezená dostupnost:

Tato funkce je připravena ke zkušebním verzím prostřednictvím programu Webex Beta a je dostupná všem uživatelům v našem clusteru s omezenou dostupností.

Známá omezení:

 1. Podpora schůzek ve skupinách je k dispozici pouze u zařízení připojených ke Webex Cloud a zařízení Webex Edge nakonfigurovaných pro režim optimalizovaného připojení Webex .

 2. Předběžné přiřazení do relací ve skupinách pro zařízení v osobním režimu není podporováno a bude k dispozici v budoucí aktualizaci.

Ovládací prvky správce pro rozvržení videozařízení BETA

Při připojování ke schůzkám na videozařízeních nyní budete moci využívat výchozí rozvržení videa, které jste nastavili v konfiguraci schůzek.

Před touto aktualizací byla toto rozložení k dispozici pouze pro aplikaci Webex Meetings . Po této aktualizaci začnou připojená videozařízení používat vámi nakonfigurované rozložení.


 

Podpora zařízení připojených ke cloudu bude k dispozici v pozdější aktualizaci.

Uživatelé mohou během schůzky i nadále měnit rozvržení pomocí ovládacích prvků rozvržení dodaných na videozařízeních.

Aplikace Webex Meetings pro iOS a Android

Viz Prostředky k mobilní aplikaci Cisco Webex Meetings naleznete další informace o mobilní aplikaci Webex Meetings .

Vylepšení rozvržení videa pro tablet a iPad

iPad Pro a tablety se systémem Android vyšší třídy mohou nyní během schůzek využívat vylepšené rozložení pódia s videom.

Další informace naleznete ve vybraných funkcích této aktualizace.

Podpora pro Slido

Nyní jsou podporovány aplikace pro systémy iOS a AndroidSlido .

Další informace naleznete ve vybraných funkcích této aktualizace.

Pohlcující sdílení v roli účastníka

Uživatelé aplikací pro systémy iOS a Android mohou zobrazit imerzní sdílení jako účastník. Uživatelé mobilních aplikací si v současné době nemohou při prezentaci zvolit imerzní sdílení.

Další informace naleznete ve vybraných funkcích této aktualizace.

Podpořte schůzky ve skupinách pro schůzky ve skupinách

Stejně jako aplikace pro počítač jsou nyní podporovány aplikace pro systémy iOS a Android Zvedněte ruku a Dolní ruka ve schůzkách ve skupinách.

 • Hostitel a spoluhostitel mohou spustit ruku všech účastníků ve stejné schůzka ve skupinách ve skupinách.

 • Všichni účastníci mohou v schůzka ve skupinách ve skupinách zvedat a spouštět ruce.

Další informace naleznete zde Zvednout ruku v Webex Meetings a Webex Events (nové) .

Zabraňte spoluhostitelům v nechtěném ukončení schůzek

Stejně jako aplikace pro počítače, i aplikace pro systémy iOS a Android mají implementovaná vylepšení uživatelského prostředí, aby se předešlo případům nechtěného ukončení schůzky.

Další informace naleznete zde Komunikace během schůzek Webex z mobilní zařízení .

Webex Meetings pro iOS

Viz Prostředky k mobilní aplikaci Cisco Webex Meetings naleznete další informace o mobilní aplikaci Webex Meetings .

Podpora pro systém iOS 15

V rámci připravenosti na nadcházející aktualizaci systému iOS 15 je aplikace Webex Meetings nyní podporována v systému iOS 15 (beta verze) pro ty zákazníky, kteří chtějí s testováním začít brzy.

Webex Meetings pro Android

Viz Prostředky k mobilní aplikaci Cisco Webex Meetings naleznete další informace o mobilní aplikaci Webex Meetings .

Podpora Android 12

V rámci připravenosti na nadcházející aktualizaci systému Android 12 je aplikace Webex Meetings nyní podporována na systému Android 12 (beta verze) pro ty zákazníky, kteří chtějí s testováním začít brzy.

Administrace

Omezení spolupráce pro firemní uživatele připojující se k externím schůzkám

Správci webu, můžete nyní omezit firemní uživatele v používání určitých funkcí pro schůzky, které jsou v rozporu se zásadami vaší společnosti, když se připojujete ke schůzkám mimo vaši organizaci. Tyto funkce jsou nastaveny pouze pro čtení nebo blokovány pro vaše uživatele:

 • Přenos souborů

 • Sdílení obrazovky

 • Poznámka

 • Konverzace

 • Otázky a odpovědi a pořádání ankety

 • Chcete-li tato omezení vyloučit, můžete přidat vlastní seznam schválených webů. Poskytli jsme vám jednoduchý přepínač v centru Control Hub k ovládání těchto funkcí pro všechny uživatele v organizaci.


   

  Toto nastavení se vztahuje pouze na uživatele, kteří pro připojení ke schůzkám používají e-mailová adresa nárokované domény vaší společnosti.

  Spolu s těmito funkcemi mohou správci webu také ovládat prostředí schůzek pro libovolného uživatele (včetně hostů), kteří se pomocí firemního notebooku (Windows a Mac) a mobilní zařízení (iOS a Android) připojují k externím schůzkám služby Webex .

  Jako správce pracoviště můžete konfigurovat svoje notebooky a mobilní zařízení pomocí klíčů registru způsobem, který zamezí všem uživatelům připojovat se ke schůzkám pomocí tohoto notebooku na omezení spolupráce. Jednoduše použijte klíče registru k hromadné konfiguraci a správě firemních notebooků a mobilních zařízení a použijte ID organizace vaší společnosti jako token v klíč registru. Na schůzkách jsou příslušné údaje upozorňující uživatele na to, že se jejich používání některých funkcí omezuje z důvodu omezení vynucovaných zásadami jejich společností.

Integrace aplikace Webex Meetings

Integrace Microsoft Teams: Spouštění a plánování schůzek z rozšíření o zprávu

Pomocí rozšíření Webex Message Extension mohou nyní uživatelé Microsoft Teams Zahajovat okamžitá schůzka a plánovat schůzku.


 

Tato funkce momentálně podporuje naplánované Webex Meetings. Schůzky v osobní místnosti budou podporovány v budoucí aktualizaci.

Rozhraní API aplikace Webex Meetings

Rozhraní RESTful API schůzek pro podporu nastavení automatického zámku při vytváření, aktualizaci a odstraňování schůzky

Webex Meetings nyní obsahuje nastavení, které umožňuje vývojářům zadat, zda chtějí schůzku po jejím zahájení automaticky uzamknout. Mohou také zadat počet minut po zahájení schůzky, kdy se schůzka automaticky uzamkne.

Aktualizace parity Webex pro státní správu

Tyto funkce jsou nyní k dispozici v Webex pro státní správu.

Události pro podporu až 5000 uživatelů

Webex Events (nové) podporuje až 5 000 účastníků v závislosti na kapacitě události.

Srpen 2021 (41,8)

Vybrané funkce pro tuto aktualizaci

 • Vytvořte si vlastní značku a přizpůsobení v Webex Events (nové)

  Jako hostitel máte možnost označit a přizpůsobit uvítací stránku účastníka a registrační stránku v Webex Events (nové).

  U webináře nebo webového vysílání můžete jako hostitel přizpůsobit vstupní stránku a registrační stránku účastníka. Pomocí nástroje pro branding můžete přizpůsobit barevný motiv, nahrát logo, pozadí nebo aktualizovat profil reproduktorů.

  Tento nástroj umožňuje okamžitý náhled výsledku na počítači i na mobilním zařízení.


   

  Branding je k dispozici pro webináře, které vyžadují registraci.

  Další informace naleznete zde Přizpůsobte, co se účastníkům zobrazí, když se připojí k webináři a Přizpůsobení registrační stránky v Webex Events (nové) .

 • Byl vyšší počet videí, která lze přesunout na pódium

  Nyní můžete na pódium přesunout až osm dalších videí (v předchozím případě byl limit čtyři). Díky tomu můžete mít v zobrazení ještě více osob ve středu pole.

  Známá omezení:

  • Web aplikace: Je omezeno na šest současných videostreamů, což znamená, že pokud je na pódiu osm osob, profilový obrázek zobrazí dvě z nich.

  • Aplikace VDI: Na pódiu lze zobrazit až osm videí (plus aktivní řečník), filmový pás je však omezen na dvě videa.

  Další informace naleznete zde Přesunete účastníky na pódium v událostech Webex Meetings a Webex Events .

 • Otevřít panely přímo z okna schůzky

  Správu panelů v prostředí schůzek jsme ještě usnadnili. Nyní můžete kterýkoli z panelů rozbalit přímo z okna schůzky, aniž byste museli přejít do zobrazení na celou obrazovku. Díky tomu lze snadno plovoucí více panelů zobrazit, škálovat je pro bližší pohled nebo je dokonce přesunout na jiný monitor.

  Jednoduše klikněte na možnost Zobrazí se nové okno ikonu . Jakmile je plovoucí, můžete panel kdykoli skočit zpět do okna schůzky a hned zapadne na místo. Pokud plovoucí panel zavřete, budete jej moci znovu otevřít z okna schůzky. K zavření všech plovoucích panelů můžete dokonce použít tlačítka panelů v okně schůzky.

  Další informace naleznete zde Otevření a rozbalení panelů v Webex Meetings .

 • Omezení spolupráce pro firemní uživatele připojující se k externím schůzkám

  Správci webu, můžete nyní omezit firemní uživatele v používání určitých funkcí pro schůzky, které jsou v rozporu se zásadami vaší společnosti, když se připojujete ke schůzkám mimo vaši organizaci. Tyto funkce jsou nastaveny pouze pro čtení nebo blokovány pro vaše uživatele: Přenos souborů, Sdílení obrazovky, Poznámky, Konverzace a Otázky a odpovědi a ankety. Chcete-li tato omezení vyloučit, můžete přidat vlastní seznam schválených webů. Poskytli jsme vám jednoduchý přepínač v centru Control Hub k ovládání těchto funkcí pro všechny uživatele v organizaci. Toto nastavení se vztahuje pouze na uživatele, kteří pro připojení ke schůzkám používají e-mailová adresa nárokované domény vaší společnosti. Spolu s těmito funkcemi mohou správci webu také ovládat prostředí schůzek pro libovolného uživatele (včetně hostů), kteří se pomocí firemního notebooku (Windows a Mac) a mobilní zařízení (iOS a Android) připojují k externím schůzkám služby Webex . Jako správce pracoviště můžete konfigurovat svoje notebooky a mobilní zařízení pomocí klíčů registru způsobem, který zamezí všem uživatelům připojovat se ke schůzkám pomocí tohoto notebooku na omezení spolupráce. Jednoduše použijte klíče registru k hromadné konfiguraci a správě firemních notebooků a mobilních zařízení a použijte ID organizace vaší společnosti jako token v klíč registru. Na schůzkách jsou vhodná označení, aby uživatelé věděli, že se jedná o omezení použití určitých funkcí z důvodu omezení vynucených zásadami jejich společností.

Webex Events (nové)

Chatujte se všemi během webináře Webex

Stránka Chat se všemi je k dispozici ve webináři Webex Events (nové). Hostitelé, spoluhostitelé, panelisté a účastníci si mohou zobrazit všechny zprávy odeslané všem účastníkům webináře. Konverzace můžete při plánování události zcela zakázat.


 

Chatové zprávy se nezobrazují panelistům, kteří se připojili pouze z videozařízení.

Další informace naleznete zde

Dostupná šablona plánování pro Webex Events (nové)

Při plánování události v roli hostitele se můžete rozhodnout uložit konfiguraci do šablony, abyste ji mohli znovu použít při plánování budoucích událostí. Správce webu může také rozhodnout uložit šablonu jako standardní šablonu pro všechny uživatele na webu.

Své šablony můžete spravovat v Předvolby > Plánování > Šablony událostí .

Jako správce pracoviště můžete spravovat všechny standardní šablony a přepnout na viditelné nebo neviditelné pro všechny uživatelem vytvořené šablony pro web na správa webu > Konfigurace > Webex Meetings nebo Control Hub > Konfigurovat web > Webex Meetings > Možnosti webu .


 
Vlastní registrační otázky nejsou uloženy jako součást šablony, ale lze je uložit a znovu použít Moje otázky při přizpůsobení registračního formuláře.

Další informace naleznete zde

Vytvořte si vlastní značku a přizpůsobení v Webex Events (nové)

Jako hostitel máte možnost označit a přizpůsobit uvítací stránku účastníka a registrační stránku v Webex Events (nové).

Další informace naleznete ve vybraných funkcích této aktualizace.


 

Branding je k dispozici pro webináře, které vyžadují registraci.

Hlášení uplynulých událostí v centru Webex Control Hub

Jako správce webu spravovaného pomocí centra Control Hub můžete exportovat minulé sestavy aplikace Webex Events (nové) do Centrum Control Hub > Zprávy . Máte možnost exportovat pouze události filtrované podle rozsah dat.


 

Tato zpráva nezahrnuje události Webex Events (classic).

Zkušenosti před schůzkou

Upravit jas kamery

V nastavení kamery je nová možnost pro úpravu jasu kamery. Tuto funkci povolte zaškrtnutím políčka pro automatickou úpravu jasu kamery. To může pomoci při špatném osvětlení nebo v jiných prostředích s náročným osvětlením. Můžete také vybrat Ruční v rozevírací nabídka li tuto funkci povolit. Tím aktivujete posuvník, který umožňuje ručně upravit úroveň jasu kamery na požadovanou úroveň.


 

Pokud systém nepodporuje hardwarovou akceleraci pro video, tato možnost bude v dialogovém okně Nastavení zakázána.

Další informace naleznete zde Vyberte rozšířená nastavení videa pro Webex Meetings .

Hardwarová akcelerace pro video v systému Mac OS

V Pokročilá nastavení videa , je k dispozici nová možnost Povolit hardwarovou akceleraci . Toto nastavení je ve výchozím nastavení zapnuto a bude používat dostupnou hardwarovou akceleraci pro video (pokud je k dispozici). Vyžaduje systém Mac OS. Zakázání tohoto nastavení vynutí použití softwarového zpracování a může mít negativní vliv na využití CPU a výdrž baterie.

Další informace naleznete zde Vyberte rozšířená nastavení videa pro Webex Meetings .

Webex podporuje telefonní čísla E.164

Webex nyní podporuje formát mezinárodního telefonní číslo E.164 . Další informace naleznete v části Zkušenosti se správou týkající se této aktualizace.

Webex plánovala schůzky podle hostitele sítě PSTN a zakázala předsálí pro hostitele sítě PSTN

Tato funkce umožňuje hostitelům používajícím pouze telefon zahájit naplánovanou schůzku služby Webex . Tato funkce již existuje pro schůzky v osobní místnosti.

Pokud správce pracoviště povolil následující možnost pro naplánované schůzky služby Webex (ve výchozím nastavení povoleno), hostitel musí volat z uloženého telefonní číslo.


 

Pro schůzky v osobní místnosti není ve výchozím nastavení povoleno a správci ji mohou v případě potřeby povolit.

Hostitel může také volat z jiného telefonu, ale musí potvrdit uložené telefonní číslo tím, že poskytne telefonní číslo v době zahájení schůzky. To by vyžadovalo, aby hostitel měl uložené telefonní číslo Moje telefonní čísla in Předvolby > Zvuk a video .


 

Tato možnost poskytuje rozšířené zabezpečení a byla přidána také do schůzek v osobní místnosti. Nastavení osobní místnosti je ve výchozím nastavení zakázáno a správce pracoviště jej může pro schůzky v osobní místnosti povolit.

Hostitel také potřebuje PIN , aby mohl zahájit schůzku.


 

Kód PIN hostitele byl přesunut Předvolby > Má osobní místnost na adresu Předvolby > Zvuk a video .

Když je hostitel u naplánovaných schůzek osobní místnosti nebo služby Webex zapnutý pouze telefon a nastavení zabezpečení je takové, že se hosté nemohou na schůzku přímo dostat, pak je dnes ponechán v předsálí bez možnosti pro hostitele telefonu povolit. jsou uvnitř. Pro lepší uživatelské prostředí může správce pracoviště nyní zvolit, zda chce povolit funkci Když hostitel zahájí odemčenou schůzku z telefonu, mohou se připojit bez čekání v předsálí možnost vpustit hosty přímo na schůzku, jen když je hostitel na telefonu. Pokud hostitel aplikaci používá, hosté jsou stále umístěni do předsálí a hostitel může předsálí zobrazit a spravovat a vpustit tak vybraným účastníkům dovnitř.

Tuto možnost lze spravovat jednotlivě pro naplánované schůzky osobní místnosti a Webex . Ve výchozím nastavení je tato možnost zakázána a správce pracoviště může ji povolit.

Další informace naleznete zde Telefonicky zahájíte naplánovanou schůzku Webex a Nakonfigurujte nastavení pro schůzky zahájené telefonem .

Zahajte nebo se připojte k naplánované schůzce služby Webex jako hostitel pomocí uloženého telefonní číslo

V aktualizaci 41.8 jsme přidali možnost, aby uživatelé pouze s telefonem mohli ze svého telefonu zahájit plánovanou schůzku služby Webex . Uživatelé, kteří chtějí zahájit naplánovanou schůzku služby Webex z telefonu, musí potvrdit své telefonní číslo a PIN hostitele. Uložit telefonní číslo do Předvolby > Zvuk a video > Moje telefonní čísla abyste mohli telefonicky zahájit schůzku nebo se k ní připojit jako hostitel.

Další informace naleznete zde Nastavení předvoleb zvuku a videa ve Webex Meetings .


 

Tato funkce je k dispozici v nezávislém cyklu vydání. Zkontrolujte status.webex.com/maintenance a zjistíte, kdy bude k dispozici na vašem webu.

Průběh schůzky

Byl vyšší počet videí, která lze přesunout na pódium

Nyní můžete na pódium přesunout až osm dalších videí (v předchozím případě byl limit čtyři). Díky tomu můžete mít v zobrazení ještě více osob ve středu pole.

Další informace naleznete ve vybraných funkcích této aktualizace.

Optimalizované mezery mezi videy a sdíleným obsahem

Provedli jsme několik malých úprav v rozložení obsahu při sdílení, abychom minimalizovali plýtvání prostorem mezi obsahem a videem.

Další informace naleznete zde Přesunete účastníky na pódium v událostech Webex Meetings a Webex Events .

Vylepšené přepínání aktivní řečník

Zlepšili jsme dobu video odezvy okna aktivní řečník na pódiu nebo při úplném přiblížení zobrazení mřížky . V okně aktivní řečník je přepínání mezi videy účastníků plynulejší, jak mluví různí lidé na schůzce.

Další informace naleznete zde Přesunete účastníky na pódium v událostech Webex Meetings a Webex Events .

Otevřít panely přímo z okna schůzky

Správu panelů v prostředí schůzek jsme ještě usnadnili. Nyní můžete kterýkoli z panelů rozbalit přímo z okna schůzky, aniž byste museli přejít do zobrazení na celou obrazovku. Díky tomu lze snadno plovoucí více panelů zobrazit, škálovat je pro bližší pohled nebo je dokonce přesunout na jiný monitor.

Další informace naleznete ve vybraných funkcích této aktualizace.

Optimalizace klávesových zkratek

Aktualizovali jsme kategorizaci klávesových zkratek, abychom mohli v okně Klávesové zkratky snáze najít hledané klávesové zkratky.

Aktualizovali jsme některé klávesové zkratky, aby byly konzistentnější v aplikace Webex. Všimněte si následujících změn:

 • V systému Windows: klávesová zkratka pro otevřené předvolby zástupců se mění z Ctrl + E komu Ctrl + / .

  Na Macu klávesa pro otevřené předvolby zástupců se mění z Ctrl + E komu Ctrl + / .

Přidali jsme několik nových klávesových zkratek, které ještě usnadňují rychlý přístup ke klíčovým funkcím:

Windows:

 • Ctrl + Shift + A –Zapnutí nebo vypnutí skrytých skryté titulky .

 • Ctrl + Shift + G -Přijměte účastníky z předsálí.

 • Ctrl + Shift + U – Ztlumit všechny účastníky.

 • Ctrl + Shift + X – Zobrazí nebo skryje videa účastníků.

 • Ctrl + Shift + Z – Ukončit sdílení.

Mac:

 • Ctrl + Shift +v – Spuštění nebo zastavení videa.

 • Ctrl + Shift + r – Zvedněte nebo spusťte ruku.

 • Command + Shift + x – Zobrazí nebo skryje videa účastníků.

 • Ctrl + / – – Otevřít předvolby zástupců (změněný zástupce ve verzi 41.8)

 • Ctrl + Shift + L – Dát ruce všem účastníkům (nové přidané ve verzi 41.8)

 • Ctrl + Shift + g -Přijměte účastníky z předsálí.

 • Ctrl + Shift + a –Zapnutí nebo vypnutí skrytých titulků.

 • Ctrl + Shift + z – Ukončit sdílení.

Další informace naleznete zde Funkce usnadnění Webex Meetings a Webex Events .

Web aplikace: Otázky a odpovědi nastavit prioritu, označit jako zodpovězené slovně

Stejně jako v aplikaci pro počítač můžete nyní jako hostitel schůzky, spoluhostitel nebo panelista událostí, když se připojíte z webové aplikace, provádět následující akce:

 • Zobrazení a nastavení priority otázky.

 • Označit otázku jako Zodpovězeno slovně .

Další informace naleznete zde Relace otázek a odpovědí (Otázky a odpovědi) v Webex Meetings a Webex Events (nové) .

Web App: Správa karty Otázky a odpovědi

Stejně jako u aplikace pro počítače, i když jste hostitel schůzky, spoluhostitel nebo panelista událostí, když se připojíte z webové aplikace, můžete nyní používat následující karty na panelu Otázky a odpovědi k filtrování nebo správě Otázky a odpovědi:

 • Všichni

 • Odpovězeno

 • Bez odpovědi

 • Mé otázky a odpovědi

Další informace naleznete zde Relace otázek a odpovědí (Otázky a odpovědi) v Webex Meetings a Webex Events (nové) .

Administrace

Omezení spolupráce pro firemní uživatele připojující se k externím schůzkám

Správci webu, můžete nyní omezit firemní uživatele v používání určitých funkcí pro schůzky, které jsou v rozporu se zásadami vaší společnosti, když se připojujete ke schůzkám mimo vaši organizaci.

Další informace naleznete ve vybraných funkcích této aktualizace.

Formát podporující tisk k zobrazení zpráva o využití

Obnovili jsme funkci Formát pro tisk pro zpráva o využití. Správci mohou zkontrolovat všechny položky na stejné stránce a pak rozhodnout, zda se mají zprávy vytisknout nebo ne.

Zobrazit v sestavě skutečné telefonní číslo účastníka

Díky této aktualizaci můžete v sestavě zobrazit skutečná telefonní čísla účastníka. Dříve mohla zpráva obsahovat telefonní číslo , které nebylo na schůzce použito. Hostitelé a správci v důsledku toho nemohli tyto účastníky kontaktovat.

Webex podporuje telefonní čísla E.164

Webex podporuje formát čísla E.164 a doporučujeme používat tento formát pro správu uživatelů a importy a exporty CSV . Tuto možnost jsme přidali Podpořte v sestavách telefonní čísla formátu E.164 (ve výchozím nastavení povoleno) přejděte na stránku dávkového importu/exportu uživatelů.

Webex Meetings VDI

Podpora relací ve skupinách

Podobně jako u počítačové aplikace Webex Meetings je nyní pro VDI k dispozici relace Breakout.

Další informace naleznete zde Poznámky k verzi softwaru pro virtuální počítače Cisco Webex Meetings (41.x) .

Integrace aplikace Webex Meetings

Podpora rozhraní Meetings API pro Webex Events (nové)

Jako vývojář můžete nyní plánovat události pomocí rozhraní Webex Meetings API. Rozhraní API podporuje standardní operace CRUD v souladu s aktuálním koncovým bodem API pro schůzky. Uvolňujeme další funkce API na podporu událostí Webex (nové), takže zůstaňte s námi a v nadcházejících měsících se dozvíte více.


 

Tato funkce není podporována Webex pro státní správu.

Integrace Zendesk

Agenti Zendesk mohou vytvořit prostor Webex spojený s lístkem incidentu a komunikovat nebo konverzovat s různými spolupracovníky na lístku pomocí prostoru.

Další informace naleznete zde Webex pro Zendesk .

Integrace Jira Service Desk

Agenti Jira Service Desk mohou vytvořit prostor Webex spojený s lístkem vydání a komunikovat nebo konverzovat s různými spolupracovníky na lístku pomocí prostoru.

Další informace naleznete zde Webex pro Jiru .

Vyhledávání jmen pro přidávání spolupracovníků do schůzky Webex nebo prostoru Webex ze služby Box

Usnadňujeme zvání spolupracovníků pomocí aplikace Sdílet v aplikace Webex pro Box . Díky tomuto vylepšení můžete snadno přidávat spolupracovníky do schůzka Webex zadáním jejich jmen. Jakmile začnete psát, zobrazí se shodná jména a vy můžete vybrat ze seznamu.

Budete moci určit, kteří spolupracovníci již jsou spolupracovníky na souboru Box. Také obdržíte upozornění na osoby, které byly pozvány, ale nemají přístup k souborům. Můžete se rozhodnout jim hladce zřídit přístup v rámci zřizování schůzka Webex .

Aplikace Webex Meetings pro iOS a Android

Viz Prostředky k mobilní aplikaci Cisco Webex Meetings naleznete další informace o mobilní aplikaci Webex Meetings .

Úplná mobilní podpora doplňku Webex pro aplikaci Outlook

Nyní byla přidána plná mobilní podpora pro doplněk Webex pro aplikaci Outlook. Uživatelé mohou nyní plánovat schůzky Webex přímo z mobilní aplikace Outlook pro Android .

Webex Meetings pro iOS

Viz Prostředky k mobilní aplikaci Cisco Webex Meetings naleznete další informace o mobilní aplikaci Webex Meetings .

Režim Vedle sebe podporující dvě kamery

Uživatelé mohou sdílet živý obsah prostřednictvím zadní kamery svého zařízení a současně zůstat účastníkem videa prostřednictvím přední kamery svého zařízení. Když uživatelé použijí režim Vedle sebe pro dvě kamery, video z jejich přední a zadní kamery se sloučí do jednoho videa. Ostatní účastníci schůzky uvidí video účastníka, který současně položil přední a zadní video uživatele vedle sebe.

Další informace naleznete zde Zobrazit přední a zadní kameru vašeho mobilní zařízení v Webex Meetings .

Optimalizace klávesových zkratek

Uživatelé zařízení iPad mají nyní přístup k následujícím základním funkcím schůzek z klávesnice Bluetooth :

 • Prostor – Ztlumit nebo Zrušit ztlumení

 • Shift + V – Spuštění nebo Zastavení videa

 • Command + D – Sdílení obsahu

 • Command + P – Ukončit sdílení

Stisknutím tlačítka Příkaz během schůzky zobrazíte seznam klávesových zkratek.

Další informace naleznete zde Funkce usnadnění Webex Meetings a Webex Events .

Webex Meetings pro Android

Viz Prostředky k mobilní aplikaci Cisco Webex Meetings naleznete další informace o mobilní aplikaci Webex Meetings .

Rozšířená správa záznamů

Na základě nastavení správce pracoviště mohou nyní uživatelé Android přejmenovat a odstraňovat záznamy.

Změna velikosti sdílení videa a obsahu na pódiu

Uživatelé tabletů se systémem Android 41.5 mohli přetáhnout video porty na jeviště. Nyní mohou měnit velikost pódia s videem a sdílení obsahu vodorovným přetažením oddělovače.

Červenec 2021 (41.7.2)

Webex Assistant K dispozici pro všechny placené plány

Webex Assistant bude k dispozici jako součást placených plánů bez potřeby licence. Správce IT musí zapnout funkci Aktivovat Webex Assistant nastavení v centru Control Hub. Noví i stávající zákazníci služby Webex Assistant možná budou muset zkontrolovat nastavení správce Webex Assistant a znovu ji zapnout (protože došlo k jednorázové změně výchozí hodnota na vypnuto).

Další informace o Webex Assistant na stránce Použití Webex Assistant Webex v událostech Webex Meetings a Webex (nové) a Cisco Webex Assistant pro Webex Meetings – přehled .

Červenec 2021 (41,7)

Vybrané funkce pro tuto aktualizaci

 • Skryté titulky jsou dostupné pro všechny placené plány

  Dříve byly skryté titulky k dispozici, pouze pokud jste měli Webex Assistant. Nyní budou všichni noví účastníci schůzek a událostí (placení uživatelé schůzek) automaticky mít skryté titulky a mohou je zapnout jediným kliknutím. Hostitel nemusí nic zapínat, aby to účastníci mohli mít.


   

  V této aktualizaci jsou podporovány pouze Webex Meetings Webex (nové). Podpora pro Webex Events (classic) bude k dispozici v budoucí aktualizaci.

  Původně bylo oznámeno, že podpora pro Webex Events (classic) bude k dispozici v budoucí aktualizaci. Neplánuje se však podpora Webex Assistant a automatických skrytých titulků v Webex Events (classic).

  Pokud je hostitelem placený uživatel, jedná se o bezplatní uživatele typu Host, kteří se připojí k této schůzce a mohou mít skryté titulky.

  Panel Titulky je k dispozici, když je zapnutá funkce skryté titulky . V současné době se bude u skryté titulky zobrazovat pouze anglický přepis. Pokud má uživatel doplněk pro překlad v reálném čase, může být anglický přepis přeložen do více než 100 jazyků. Další informace naleznete v části Zobrazit nebo skrýt skryté titulky během schůzky nebo události Webex .

  Chcete-li povolit Webex Assistant v aplikaci správa webu a centru Control Hub, přečtěte si část Povolte Webex Assistant for Meetings ve správa webu Webex a Povolte Webex Assistant for Meetings v centru Control Hub .

  Zapněte nebo vypněte zvukové oznámení pro Webex Assistant

  Jako správce můžete nyní pro všechny uživatele webu zapnout nebo vypnout zvuková oznámení pro Webex Assistant . Ve zvukovém oznámení se aktuálně uvádí Webex Assistant je povolen k ukládání hlavních bodů .

  Chcete-li zapnout nebo vypnout zvukové oznámení pro Webex Assistant v aplikaci správa webu a rozbočovači Control Hub, přečtěte si část Povolte Webex Assistant for Meetings ve správa webu Webex a Povolte Webex Assistant for Meetings v centru Control Hub .

 • Funkce optimalizace rozvržení

 • Komunikujte s publikem při živém streamování v aplikaci Workplace z Facebooku

  Po spuštění živého streamu do služby Workplace z Facebooku může hostitel zobrazit komentáře a odpovídat na ně a také si zobrazit počet zhlédnutí a „Líbí se“ od prohlížečů živého streamu na panelu Workplace z Facebooku.

  Tato funkce vyžaduje, aby bylo pro hostitelský účet povoleno živé streamování. Správce musí také povolit možnost Workplace z Facebooku pod Společný web Nastavení > Možnosti > Služby živého streamování ve správa webu , příp Společná nastavení > Možnosti webu v centru Control Hub.

  Další informace naleznete zde Streamujte své Webex Meetings nebo Events on Workplace z Facebooku .

 • Zabezpečení s nulovou důvěryhodností pro zařízení pro místnosti Webex Meetings a Webex

  Díky šifrování End-to-End (E2EE) pro schůzky je nyní k dispozici vynikající zabezpečení schůzek, včetně:

  • Moderní, standardní kryptografie s přísným ověřením identity

  • Použití zařízení pro místnosti Webex (řada Room, DeskPro a Board)

  • Ústní ověření účastníků schůzky pomocí nového ověřovacího kódu zabezpečení

  • Výměna šifrovacích klíčů přes standard Message Layer Security (MLS), který používá nepřenosný certifikát Public-private Public Key Infrastructure (PKI) pro každého uživatele a zařízení

  • Šifrování datové části médií pomocí nového standardu SFrame

  Ikona zabezpečení umožňuje všem uživatelům jedním pohledem vědět, že jejich schůzka je bezpečná a nikdo jiný se nemůže připojit. Tato ikona vás také informuje, zda je pro schůzku povoleno šifrování mezi koncovými zařízeními.

  Další informace naleznete zde

Zkušenosti před schůzkou

Zvětšete velikost číslo schůzky na 11 číslic

S ohromným nárůstem provozu na schůzkách dochází Cisco Webex rychle ke schůzce. K vyřešení této výzvy budou čísla schůzek relací Webex Meetings, Webex Events (klasické a nové), Webex Training a Webex Support zvýšeny na 11místných.

Zajistíme, aby aplikace pro počítače, mobilní aplikace, webová aplikace, videozařízení, naše rozhraní API a naše přímé integrace se službami Jira, Microsoft Teams, Slack a dalšími byly plně kompatibilní s tímto zvýšením číslo schůzky . Pokud s aplikacemi používáte rozhraní Webex API, žádáme vás, abyste otestovali a ujistili se, že aplikace s touto změnou fungují.


 

Tato změna se vztahuje pouze na nově naplánované schůzky. Zvýšení číslo schůzky schůzek nemá vliv na stávající schůzky a schůzky v osobní místnosti.

Zahájení této změny 11místných čísel schůzek je naplánováno na červenec 2021. Datum vašeho webu na základě jeho clusteru najdete na status.webex.com/maintenance .

Další informace naleznete zde Zvětšení čísla schůzky .

Průběh schůzky

Účastník, který se jako první přivede do zobrazení zobrazení pódia a synchronizuje, je k dispozici v záznamech

V záznamech se nyní vždy zobrazí video prvního účastníka, které bylo přeneseno na pódium hostitelem nebo spoluhostitelem a synchronizováno se všemi účastníky schůzky. Tímto se obnovuje chování uzamčení videa účastníka pro všechny zúčastněné schůzky a následný záznam.

Další informace naleznete zde Vyberte, na koho se chcete zaměřit v hlavní okno Webex Meetings a Webex Events (classic) .

Zobrazit další videa na filmovém pásu

Při změně měřítka filmového pásu nyní uvidíte více videí. Díky tomu budete mít přehled o více lidech, i když sdílíte obsah nebo se nacházíte na jednom ze zobrazení pódií.

Další informace naleznete ve vybraných funkcích této aktualizace.

Přesunete uživatele z panelu účastníka na pódium

Nyní můžete na pódium přesunout uživatele z panelu Účastníci. To uděláte tak, že kliknete pravým tlačítkem na uživatele, kterého chcete přesunout do pódia, a vyberte Přejít na pódium .

Další informace naleznete ve vybraných funkcích této aktualizace.

Komunikujte s publikem při živém streamování v aplikaci Workplace z Facebooku

Po spuštění živého streamu do služby Workplace z Facebooku může hostitel zobrazit komentáře a odpovídat na ně a také si zobrazit počet zhlédnutí a „Líbí se“ od prohlížečů živého streamu na panelu Workplace z Facebooku.

Další informace naleznete ve vybraných funkcích této aktualizace.

Skryté titulky jsou dostupné pro všechny placené plány

Dříve byly skryté titulky k dispozici, pouze pokud jste měli Webex Assistant. Nyní budou všichni noví účastníci schůzek a událostí (placení uživatelé schůzek) automaticky mít skryté titulky a mohou je zapnout jediným kliknutím. Hostitel nemusí nic zapínat, aby to účastníci mohli mít.

Další informace naleznete ve vybraných funkcích této aktualizace.

Web aplikace: zobrazení na celou obrazovku

Podobně jako aplikace pro počítač, i Web aplikace nyní obsahuje zobrazení na celou obrazovku, což umožňuje maximalizovat zobrazení pódia v prohlížeči.

Další informace naleznete zde Přepněte zobrazení v událostech Webex Meetings a Webex .

K procházení kdekoli v okně schůzky použijte klávesu Tab (Windows)

Nyní můžete standard používat Karta nebo Směna + Karta Chcete-li procházet celým oknem, pokud je panel viditelný (nebo otevřený).

Můžete stále používat F6 jako rychlou klávesu pro přepínání mezi oblastí panelů a hlavní okno, CTRL + Tab lze stále použít jako rychlou klávesovou zkratku pro pohyb mezi více panely, které máte otevřené.


 

Podpora navigace na kartách na Macu bude dostupná v budoucí aktualizaci.

Další informace naleznete zde Funkce usnadnění Webex Meetings a Webex Events .

Správa klávesových zkratek (Mac)

Na Macu nyní můžete přistupovat a spravovat klávesové zkratky přímo z nabídky Nápověda v okně schůzky aplikace pro počítač. Tato funkce již byla vydána pro systém Windows.

 • Zde můžete spravovat nastavení globálního zástupce a určit tak, zda chcete použít zástupce, i když není okno aplikace Webex Meetings pro počítače aktivní.

 • Máte také možnost přizpůsobit klávesovou zkratku a předefinovat ji na kombinaci kláves podle vlastního výběru.

Tato nastavení jsou užitečná, pokud zjistíte, že klávesové zkratky jsou v konfliktu s jinými aplikacemi.

Další informace naleznete zde Funkce usnadnění Webex Meetings a Webex Events .

Vylepšení zabezpečení

Špičkové zabezpečení schůzek je nyní k dispozici pomocí end-to-End (E2EE) šifrování pro schůzky.

Další informace naleznete ve vybraných funkcích této aktualizace.

Administrace

Vypněte zvuková oznámení pro službu Webex Assistant

Jako správce můžete nyní zapnout zvuková oznámení pro Webex Assistant pro všechny uživatele webu. Ve zvukovém oznámení se aktuálně uvádí Webex Assistant je povolen k ukládání hlavních bodů .

Další informace naleznete ve vybraných funkcích této aktualizace.

Uživatelé jsou nuceni se odhlásit, když je zjištěna změna hesla

Můžete si uvědomit bezpečnostní riziko s přihlašovacími údaji a pak si změnit heslo, abyste mohli i nadále používat aplikace služby Webex bezpečným způsobem. Pokud používáte web spravovaný řídicím centrem s SSO a využíváte konektor Directory Connector (další produkt Webex , který zřizuje uživatele služby Webex), může backendová služba tuto změnu hesla zjistit. Pro zajištění bezpečnosti vás požádá o opětovné ověření účtů.

Jako správce budete muset přejít do nastavení organizace centra Control Hub a tuto možnost zapnout Vynutit ověření, když uživatelé mění hesla .

Webex Meetings VDI

Webex Events (nové) pro prostředí VDI

Infrastruktura virtuálních počítačů (VDI) nyní podporuje Webex Events (nové) pro tenkého klienta s operačním systémem Linux.

Další informace naleznete zde Poznámky k verzi pro software virtuálních počítačů Cisco Webex Meetings verze 41.x .

Integrace aplikace Webex Meetings

vlastní stav služby Slack a Webex

Ve svém stavu Slack můžete snadno odhadovat. Pokud máte vlastní stav , například „na PTO“, ale pak se připojíte ke schůzka Webex, váš stav se po dobu schůzky změní na „Na schůzka Webex“. Po skončení schůzky se váš stav změní zpět na původní nastavení.

Další informace naleznete zde Cisco Webex Meetings pro Slack .

Vložení odkazu ze služby Box do pozvánky na schůzku

Získejte rychlý přístup k souborům služby Box z pozvánek na schůzky. Když zahájíte nebo naplánovat schůzku ze služby Box, sdílený odkaz na soubor služby Box bude zahrnut do pozvánky na schůzku. Další informace naleznete zde Spolupracujte na souborech pomocí služby Box .

Aplikace Webex Meetings pro iOS a Android

Viz Prostředky k mobilní aplikaci Cisco Webex Meetings naleznete další informace o mobilní aplikaci Webex Meetings .

Vylepšené šifrování mezi koncovými body

Podobně jako stolní počítače, i mobilní zařízení budou podporovat zabezpečení Zero Trust Security pro zařízení Webex Meetings a Webex Room Devices.

Další informace naleznete zde

Synchronizovat pódium z mobilního zařízení

Podobně jako v případě počítače mohou hostitelé a spoluhostitelé v mobilní aplikaci přizpůsobit pódium přetažením videa účastníka na oblast pódia a synchronizací pódia, aby jej mohli vidět všichni účastníci schůzky.

Další informace naleznete zde Synchronizujte své pódium se všemi v Webex Meetings a Webex Events .

Události pro podporu až 10 tisíc uživatelů

Mobilní aplikace podporuje podobně jako v počítači aplikaci Webex Events (nové) s až 10 000 účastníky, v závislosti na kapacitě události.