Připravený záznam může v závislosti na velikosti souboru a šířce pásma trvat až 24 hodin.

V závislosti na nastavení organizace zobrazuje Webex při každém stažení nebo přehrání záznamu vyloučení odpovědnosti. Chcete-li pokračovat, přijměte podmínky odmítnutí odpovědnosti.

1

V závislosti na vaší roli proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jste hostitel – přihlaste se do uživatelského centra, přejděte na Záznamy a poté vyhledejte a klikněte na záznam, který chcete přehrát.
  • Pokud jste pozvaná osoba nebo účastník – vyberte odkaz v e-mailu, který vám byl zaslán hostitelem, nebo vložte adresu URL, kterou hostitel poskytl, do webového prohlížeče.
Pokud jste hostitelPokud jste pozvaná osoba nebo účastník
Přejděte do části Záznamy a klikněte na záznam, který chcete přehrát.

Vyberte odkaz v e-mailu, který vám hostitel poslal.

NEBO

Vložte adresu URL, kterou hostitel poskytuje, do webového prohlížeče.

2

Když se hráč objeví, vyberte možnost Přehrát.

3

Chcete-li najít nejdůležitější body schůzky, použijte 10sekundové tlačítko rychlé převinutí 10sekundové tlačítko Rychlé přesměrování a 10sekundové tlačítko 10sekundové tlačítko Přetočit převinutí. Pokud se zobrazí odmítnutí odpovědnosti, vyberte možnost Přijmout přijměte podmínky a pokračujte.

Při přehrávání záznamu můžete také poslouchat pouze určitého řečníka.
4

Pokud hostitel přidal kapitoly do záznamu, vyberte jednu a přejděte přímo do času spojeného s danou kapitolou.

5

(Volitelně) Zobrazit panely během přehrávání záznamu MP4.

PanelChcete-li zobrazit, vyberte
PřepisPřepis
KapitolyKapitoly
ÚčastníciÚčastníci
KonverzaceKonverzace
Pořádání anketPořádání anket
Otázky a odpovědiOtázky a odpovědi
6

(Volitelné) Výběrem možnosti Stáhnout uložte záznam do počítače.

Pokud se zobrazí odmítnutí odpovědnosti, vyberte možnost Přijmout přijměte podmínky a pokračujte.

Nahrávky v cloudu používají nejnovější verzi formátu MP4, která je kompatibilní se všemi hlavními přehrávači médií:


 
Pokud máte problémy s přehráním záznamů, zkuste je přehrát pomocí jiné aplikace nebo převeďte záznam do jiného formátu pomocí nástroje pro převod videa třetí strany, například FFmpeg.
Tabulka 1. Specifikace MP4
FunkceSpecifikace
Kodekavc1.640033,mp4a.40.2
Obchodní značkyiso6/iso6,dsms,msix,dash
Profilyiso6,dsms,msix,dash
FragmentovanéAno