Aktivace ankety

Slido je k dispozici v webex Meetings a Webex Webinars. Můžete použít Slido v aplikaci Webex Meetings na webechverze 41.6 a novější a ve webinářích Webex na webechverze 41.9 a novější. Slido ankety a otázky a odpovědi ve webinářích jsou k dispozici až pro 10 000 účastníků, zatímco kvízy jsou k dispozici až pro 5 000 účastníků.


Informace o aktivaci kvízu naleznete v tématu Aktivace nebo deaktivace kvízu v Slidoprogramu .

1

Během schůzky nebo webinářepřejděte na aplikace > Slido.

2

Vyberte to Slido , které obsahuje anketu.


 

Pokud vyberete nesprávný Slido, klikněte na > přepnout událost.

3

Na kartě Ankety klikněte vedle ankety na Spustit Aktivovat anketu .

Pokud jste aktivovali průzkum, kliknutím zobrazíte účastníkům první otázku.

Když účastníci posílají své odpovědi, uvidíte aktualizaci výsledků hlasování.

4

(Volitelné) Klikněte na Zavřít hlasování Těsné hlasování , pokud chcete hlasování uzamknout.

Účastníci nebudou moci hlasovat ani změnit názor, i když je anketa stále aktivována.

5

Pokud chcete anketu ukončit, klikněte na Deaktivovat hlasování a Deaktivovat anketu přestaňte ji zobrazovat účastníkům.