DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Slido är tillgänglig i Webex Meetings och Webex Webinars. Du kan använda Slido i Webex Meetings på version 41.6 och senare webbplatser och i Webex Webinars på version 41.9 och senare webbplatser. DEN HÄR ARTIKELN HANDLAR OM Slido Omröstningar och frågor och svar i webbseminarier är tillgängliga för upp till 10 000 deltagare, medan frågeformulär finns tillgängliga för upp till 5 000 deltagare.


 

Om du vill aktivera ett frågeformulär, se Aktivera eller inaktivera ett frågeformulär i Slido.

1

Under ett möte eller webbseminarium går du till Appar > Slido eller klicka > Slido (omröstningar och frågor och svar) i Webex Suite-mötesplattformen.

2

Välj den Slido som innehåller omröstningen.


 

Om du väljer fel Slido klickar du > Senaste Slidos.

3

I Mina interaktioner klickar du på Starta Aktivera omröstning bredvid omröstningen för att aktivera den.

Om du har aktiverat en undersökning klickar du på för att visa den första frågan till mötesdeltagarna.

När mötesdeltagarna skickar sina svar ser du uppdateringen av omröstningsresultat.

4

(Valfritt) Klicka på Stäng omröstning Stäng röstning när du vill låsa omröstningen.

Mötesdeltagarna kan inte rösta eller ändra sig trots att omröstningen fortfarande är aktiverad.

5

Klicka på Inaktivera omröstning när du vill avsluta omröstningen och sluta visa den för Inaktivera omröstning mötesdeltagarna.