1

Počas stretnutia alebo webinára prejdite na Aplikácie > Slido alebo kliknite > Slido (prieskumy a otázky a odpovede) na platforme stretnutí Webex Suite.

2

Vyberte Slido ktorá obsahuje anketu.


 

Ak vyberiete nesprávne Slido, kliknite > Nedávne Slidos.

3

In Moje interakcie kliknite Spustiť Aktivovať anketu vedľa ankety, aby ste ju aktivovali.

Ak ste aktivovali prieskum, kliknite ukázať účastníkom prvú otázku.

Keď účastníci odošlú svoje odpovede, uvidíte aktualizované výsledky prieskumu.

4

(Voliteľné) Kliknite Uzavrieť hlasovanie Uzavrieť hlasovanie keď chcete uzamknúť hlasovanie.

Účastníci nebudú môcť hlasovať ani zmeniť názor, aj keď je anketa stále aktivovaná.

5

Kliknite Deaktivovať anketu Deaktivovať anketu keď chcete ukončiť prieskum a prestať ho zobrazovať účastníkom.