Aktywuj ankietę

Slido jest dostępny w Webex Meetings i Webex Webinars. Możesz użyć tego Slido w Webex Meetings w wersji 41.6 i nowszych witrynachoraz w Webex Webinars w wersji 41.9 i nowszych witrynach.Slido ankiety i pytania i odpowiedzi w webinariach są dostępne dla maksymalnie 10 000 uczestników, podczas gdy quizy są dostępne dla maksymalnie 5 000 uczestników.


1

Podczas spotkania lub seminarium internetowego przejdź do strony Aplikacje > Slido.

2

Wybierz ankietę Slido zawierającą ankietę.


 

Jeśli wybierzesz nieprawidłowe Slido, kliknij > Przełącz zdarzenie.

3

Na karcie Ankiety kliknij przycisk Uruchom Aktywuj ankietę obok ankiety.

Jeśli aktywowałeś ankietę, kliknij , aby wyświetlić uczestnikom pierwsze pytanie.

Gdy uczestnicy wyślą swoje odpowiedzi, zobaczysz aktualizację wyników ankiety.

4

(Opcjonalnie) Kliknij przycisk Zamknij głosowanie Zamknij głosowanie , jeśli chcesz zablokować głosowanie.

Uczestnicy nie będą mogli głosować ani zmieniać zdania, mimo że ankieta jest nadal aktywna.

5

Kliknij Dezaktywuj Dezaktywuj ankietę ankietę, jeśli chcesz zakończyć ankietę i przestać pokazywać ją uczestnikom.