1

Tijekom sastanka ili webinara idite na aplikacije >Slidoili kliknite >Slido (ankete i Pitanja i odgovori) na platformi za sastanke Webex Suite.

2

OdaberiteSlido koji sadrži anketu.


 

Ako odaberete pogrešanSlido , kliknite> NedavnoSlido s .

3

u Moje interakcije kliknite PokreniAktiviranje ankete pored ankete da ga aktivirate.

Ako ste aktivirali anketu, kliknite pokazati prvo pitanje sudionicima.

Dok sudionici pošalju svoje odgovore, vidjet ćete ažuriranje rezultata ankete.

4

(Neobavezno) Kliknite Zatvoreno glasanjeZatvori glasovanje kada želite zaključati glasanje.

Sudionici neće moći glasovati niti se predomisliti iako je anketa još uvijek aktivirana.

5

Kada želite završiti anketu, kliknite Deaktiviraj Deaktiviranje ankete anketu i prestanite je prikazivati sudionicima.