Pomocník Webex je k dispozici v části Schůzky a Webináře Webex (není k dispozici pro webináře v zobrazeníwebového vysílání).

Počínaje aktualizací 41.5 podporuje Webex Webinars PomocníkaWebex.

Kromě schůzek a webinářůje s aktualizací 41.7 k dispozici také Pomocník Webex pro aplikaciWebex. Schůzky zahájené nebo připojené z prostoru nepodporují PomocníkaWebex.

Webex pro státní správu nepodporuje Asistenta Webex.

Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z videosystémů. Informace o tom, kterou verzi používáte, najdete v tématu Vyhledání čísla verze Webex Meetings.

Hostitelé mohou zapnout nebo vypnout Pomocníka Webex během schůzky nebo webináře. Chcete-li automaticky zapnout Pomocníka Webex při každém zahájení schůzkynebo webináře, přečtěte si téma Nastavení předvoleb plánování schůzek Webex.

1

Pokud jste hostitelem a obsah je připraven k zobrazení, obdržíte e-mail s textem "Obsah schůzky nebo webináře Webex je k dispozici." V e-mailu vyberte Zobrazit obsah schůzky.

Obsah schůzky je k dispozici e-mailem

Pokud s vámi hostitel sdílel obsah schůzky nebo události, v e-mailu se píše:"Název hostitele> s vámi sdílel obsah schůzky Webex."

Otevře se stránka Obsahu schůzky na webu Webex.

Stránka s obsahem schůzky
2

Pokud byly během schůzky nebo webináře zachyceny hlavní body schůzky nebo webináře, můžete k nim přistupovat na kartě Zvýraznění. Pokud byla schůzka nebo webinář zaznamenán, můžete k přepisu schůzky nebo webináře přistupovat z karet Přepis a Záznam .

Pokud se chcete dozvědět více o někom, kdo se schůzky nebo události zúčastnil, vyberte jeho profilový obrázek v seznamu účastníků a podívejte se na jejich profil People Insights.


Po jeho zpřístupnění můžete také přejít na obsah schůzky nebo webináře přímo z webu Webex. V levém navigačním panelu přejděte na Kalendář a vyberte kartu Dokončeno .

Karta Minulost

Vyhledejte a vyberte schůzku nebo webinář.

Pokud schůzku nebo webinář v seznamu nevidíte, hostitel s vámi obsah schůzky nebo webináře nesdílel.

Pokud jste hostitelem a obsah je připraven k zobrazení, obdržíte e-mail s nápisem "Obsah schůzky Webex je k dispozici." Obsah schůzky nebo webináře si můžete prohlédnout na webu Webex a v mobilní aplikaci.

1

Potáhněte prstem doleva na domovské stránce mobilní aplikace a klepněte na kartu Dokončeno.

2

Klepnutím na schůzku nebo webinář zobrazíte informace o schůzce nebo webináři, zvýraznění , přepis anahrávání .