Webex pomoćnik je dostupan u sastancima i Webex Webinars (nije dostupan za webinare u prikazu webcast-a).

Počevši od ispravke 41.5, Webex Webinars podržava Webex Pomoćnika.

Pored sastanaka iWebinara, saispravkom 41.7, Webex pomoćnik je dostupan i za Webex aplikaciju. Sastanci započeti ili pridruženi iz prostora ne podržavaju Webex pomoćnika.

Webex za vladu ne podržava Webex pomoćnika.

Ova funkcija zahteva Cisco Webex video platformu verzije 2.0 sa omogućenim spajanjem sastanaka iz video sistema. Da biste saznali koju verziju koristite, pogledajte članak Pronalaženje broja verzije Webex sastanaka.

Domaćini mogu da uključe ili isključe Webex pomoćnika tokom sastanka ili vebinara. Da biste automatski uključili Webex pomoćnika svaki put kada započnete sastanak ili vebinar, pogledajte članak Podešavanje željenih opcija za planiranje Webex sastanaka.

1

Ako ste domaćin i sadržaj je spreman za prikazivanje, dobićete e-poruku sa obaveštenjem: "Vaš Webex sastanak ili vebinarni sadržaj su dostupni" U e-poruci izaberite stavku Prikaži sadržaj sastanka.

Vaš sadržaj sastanka je dostupan e-poštom

Ako je domaćin delio sadržaj sastanka ili događaja sa vama, u e-poruci piše:"Ime glavnog računarskog > deljeni Webex sadržaj sastanka sa vama".

Otvoriće se stranica sadržaja sastanka na vašoj Webex lokaciji.

Stranica sadržaja sastanka
2

Ako su tokom sastanka ili vebinara uhvaćeni istaknuti sadržaji sastanka ili vebinara, možete im pristupiti sa kartice "Istaknute stavke". Ako je sastanak ili vebinar snimljen, možete pristupiti transkriptu sastanka ili vebinarui snimanju sa kartica "Transkript" i "Snimanje".

Ako želite da saznate više o nekome ko je učestvovao u sastanku ili događaju, izaberite sliku profila sa liste učesnika da biste videli njihov profil "Uvidiljudi".


Takođe možete da se krećete do sadržaja sastanka ili vebinara direktno sa Webex lokacije nakon što on bude dostupan. Idite na kalendar na levoj traci za navigaciju i izaberite karticu Dovršeno .

Prošla kartica

Pronađite i izaberite sastanak ili vebinar.

Ako na listi ne vidite sastanak ili vebinar, domaćin nije podelio sastanak ili vebinarni sadržaj sa vama.

Ako ste domaćin i sadržaj je spreman za prikaz, dobićete e-poruku sa obaveštenjem: "Vaš Webex sadržaj za sastanke je dostupan". Sadržaj sastanka ili vebinara možete da prikažete sa Webex lokacije i mobilne aplikacije.

1

Brzo prevucite nalevo na matičnoj stranici mobilne aplikacije i dodirnite karticu Dovršeno.

2

Dodirnite sastanak ili vebinar da biste prikazali sastanak ili vebinarinfo ,istaknutestavke , transkript isnimanje .