• Webex Assistant är tillgängligt i Meetings och Webex Webinars (endast tillgängligt för värdar i webbseminarier i webbsändningsvyn).

 • Utöver möten och webbseminarier finns Webex Assistant även tillgängligt för Webex-appen. Möten som startas eller som startas från ett utrymme har inte stöd för Webex-assistent.

 • Webex för myndigheter har inte stöd för Webex-assistent.

 • Denna funktion kräver Cisco Webex videoplattform version 2.0 med mötesdelta via videosystem aktiverat. Hitta ditt versionsnummer för Webex Meetings.

 • Värdar kan aktivera eller inaktivera Webex Assistant under mötet eller webbseminariet. Du kan automatiskt aktivera Webex Assistant när du startar ett möte

 • Undertexter är inte aktiverade som standard för värdar eller mötesdeltagare när värdarna har aktiverat Webex Assistant. Webex kommer ihåg om du använde automatiska undertexter eller inte i ditt tidigare möte eller webbseminarium. Undertexter slås på eller av automatiskt för nästa, beroende på din senaste användning.

 • Webex-webbplatsadministratörer kan stänga av automatiska e-postmeddelanden efter möten för att förhindra sammankoppling av inkorgen. Om du vill aktivera eller inaktivera dessa e-postmöten kontaktar du din Webex-webbplatsadministratör.

 • Du kan generera följande typer av avskrifter:

  • En avskrift inbäddad med videoinspelningen. Den här avskriften har endast stöd för engelsk transkription.
  • En avskrift som är tillgänglig på sidan efter mötet under den tid inspelningen pågår OCH Webex Assistant eller undertexter är på. Den här avskriften och alla Webex Assistant-markeringar stöder avskrivning på alla talade språk (se Visa översättning och avskrivning i realtid i möten och webbseminarier för att se vilka språk som är tillgängliga för dig).
   • För att komma åt den här avskriften loggar du in på ditt Webex-konto, klickar på Kalender och väljer sedan Granska.

1

Om du är värd och innehållet är klart att visa får du ett e-postmeddelande som säger ”Ditt Webex-mötes- eller webbseminarieinnehåll är tillgängligt”. Välj Visa mötesinnehåll i e-postmeddelandet.

Ditt mötesinnehåll är tillgängligt e-postmeddelande

Om värden har delat mötes- eller händelseinnehållet med dig visas meddelandet "Värdnamn > delat innehåll frånWebex-mötet med dig".

Sidan Mötesinnehåll på användarhubben öppnas.

2

Om mötet eller webbseminariet har inspelat in markeringar kan du komma åt dem på fliken Markeringar. Om värden eller medvärden spelade in mötet eller webbseminariet kan du komma åt avskriften och inspelningen från fliken Avskrift respektive Inspelning.

Om du vill veta mer om någon som deltog i mötet eller webbseminariet väljer du sin profilbild i listan över mötesdeltagare för att se sin People Insights-profil.


 

Du kan även navigera till mötet eller webbseminarieinnehållet direkt från användarhubben när det är tillgängligt. Gå till Kalender i den vänstra navigeringsraden och välj fliken Slutfört.

Leta upp och välj mötet eller webbsinaren.

Om du inte ser mötet eller webbsinar i listan har värden inte delat mötet eller webbsinarinnehållet med dig.

Om du är värd och innehållet är klart att visa får du ett e-postmeddelande som säger ”Ditt Webex-mötesinnehåll är tillgängligt”. Du kan visa ditt möte- eller webbseminarieinnehåll från User Hub och din mobilapp.
1

Svep åt vänster två gånger från startsidan för mobilappen och tryck på Tidigare.

2

Tryck på mötet eller webbseminariet och välj sedan för att visa följande innehåll:

 • Information
 • Markeringar
 • Avskrift
 • Inspelning